SIST EN ISO 35103:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 35103:2019
Koda projekta: 00012382
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Environmental monitoring (ISO 35103:2017)
Naslov (slovenski): Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Obratovanje v arktičnem okolju - Okoljsko nadzorovanje (ISO 35103:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 35103:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 19.040 75.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN ISO 35103:2019
Področje projekta (angleško): ISO 35103:2017 gives requirements, specifications and guidelines to ensure that environmental monitoring in the offshore Arctic region is fit for purpose. The Arctic region includes the territory lying to the North of the Arctic Circle (Latitude 66°33′45.8″). This document can be applied to sub-Arctic locations which experience Arctic-like conditions and contain relevant components of a cold-climate ecosystem. ISO 35103:2017 is applicable to all Arctic oil and gas operations from licence block acquisition through exploration, engineering design, construction, commissioning, operation, decommissioning and restoration. It covers the offshore or maritime environment, including for the purposes of this document, the fully marine and estuarine waters of the Arctic, whether frozen or ice-free. The environment includes all relevant physical, chemical and biological components. Monitoring methods for onshore (terrestrial) environments are not covered in this document, although onshore environments are included where monitoring is required at onshore locations in relation to an offshore development. ISO 35103:2017 covers both monitoring of environmental aspects for normal, abnormal and emergency conditions, and monitoring of environmental impacts. It includes monitoring in near-field, far-field, transboundary and regional scales, but does not include global environmental monitoring.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 35103:2017 določa zahteve in vodila za zagotavljanje, da je okoljsko nadzorovanje, ki se izvaja v priobalni arktični regiji, primerno za svoj namen. Arktična regija zajema območje, ki leži severno od arktičnega kroga (zemljepisna širina 66°33′45,8″). Ta dokument je mogoče uporabiti za subarktične lokacije, na katerih so pogoji podobnimi arktičnim in ki zajemajo ustrezne komponente hladnega klimatskega ekosistema. Standard ISO 35103:2017 se uporablja za vso obratovanje industrije za predelavo nafte in zemeljskega plina v arktičnem okolju, od pridobivanja licenčnih blokov do raziskovanja, inženirskega projektiranja, gradnje, začetka uporabe, delovanja, prenehanja uporabe in obnovitve. Zajema priobalno ali morsko okolje, vključno za namen tega dokumenta, z vsemi morskimi vodami in vodami v rečnih ustjih Arktike, ne glede na to ali so zamrznjene ali brez ledu. Okolje zajema vse ustrezne fizične, kemijske in biološke komponente. Metode nadzorovanja za kopenska (zemeljska) okolja niso zajete v tem dokumentu, so pa kopenska okolja vključena, kadar je nadzorovanje potrebno na kopenskih lokacijah v povezavi s priobalnim razvojem. Standard ISO 35103:2017 zajema nadzorovanje okoljskih vidikov za običajne in neobičajne pogoje ter pogoje v sili, pa tudi nadzor okoljskih vplivov. Zajema nadzorovanje v bližnjem območju, daljnem območju, v čezmejnem in regionalnem obsegu, ne zajema pa globalnega okoljskega nadzorovanja.

Najbolje prodajani standardi