SIST EN 16601-80:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16601-80:2014
Koda projekta: JT005003
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space project management - Part 80: Risk management
Naslov (slovenski): Vodenje vesoljskih projektov - 80. del: Obvladovanje tveganja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16601-80:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.100.40 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-11
Referenčna oznaka: EN 16601-80:2014
Področje projekta (angleško): EN 16601-80 defines the principles and requirements for integrated risk management on a space project; it explains what is needed to implement a project-integrated risk management policy by any project actor, at any level (i.e. customer, first level supplier, or lower level suppliers). This Standard contains a summary of the general risk management process, which is subdivided into four (4) basic steps and nine (9) tasks. The risk management process requires information exchange among all project domains, and provides visibility over risks, with a ranking according to their criticality for the project; these risks are monitored and controlled according to the rules defined for the domains to which they belong. The fields of application of this Standard are all the activities of all the space project phases. A definition of project phasing is given in ECSS-M-ST-10. This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 16601-80 določa načela in zahteve za celostno obvladovanje tveganja pri vesoljskem projektu; pojasnjuje, kaj je pri projektu potrebno za izvajanje politike celostnega upravljanja s tveganjem s strani vseh udeleženih v projektu na kateri koli ravni (tj. stranka, dobavitelj prve ravni, dobavitelji nižjih ravni). Ta standard vsebuje povzetek splošnega postopka za obvladovanje tveganja, ki je razdeljen na štiri (4) osnovne korake in devet (9) nalog. Postopek za obvladovanje tveganja zahteva izmenjavo informacij med vsemi projektnimi področji in zagotavlja prepoznavo tveganj z razvrstitvijo glede na njihovo pomembnost za projekt; ta tveganja se spremlja in nadzira v skladu s pravili, ki so določena za področja, ki jim pripadajo. Področje veljavnosti tega standarda so vse dejavnosti vseh faz vesoljskih projektov. Opredelitev razdelitve projektnih faz je navedena v standardu ECSS-M-ST-10. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 17666:2004 - Space systems - Risk management (ISO 17666:2003) 01-nov-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi