SIST EN 62146-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 62146-1:2014
Koda projekta: 24017
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Grading capacitors for high-voltage alternating current circuit-breakers - Part 1: General
Naslov (slovenski): Kondenzatorji za izravnavo potenciala pri visokonapetostnih odklopnikih za izmenični tok - 1. del: Splošno (IEC 62146-1:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62146-1:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 31.060.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-05
Referenčna oznaka: EN 62146-1:2014
Področje projekta (angleško): EN-IEC 62146-1 series is applicable to grading capacitors used on circuit-breakers. Their function is to control the voltage distribution across the individual interrupter units of a multi-break circuit-breaker. Grading capacitors can also be used in parallel to the interrupter unit on single break circuitbreakers to modify the Transient Recovery Voltage (TRV). The grading capacitor is a sub-component for the circuit-breaker and shall be specified in accordance with the circuit-breaker specifications. This standard applies to grading capacitors falling into one or both of the following categories for: - mounting on air-insulated circuit-breakers; - mounting on enclosed circuit-breakers (for example immersed in SF6, in oil, etc.). The testing for each of the above applications is in some cases different. The object of this standard is: - to define uniform rules regarding performances, testing and rating; - to define specific safety rules; - to provide a guidance for installation and operation.
Področje projekta (slovensko): Serija standardov EN-IEC 62146-1 se uporablja za kondenzatorje za izravnavo potenciala, ki se uporabljajo pri odklopnikih. Njihova naloga je, da nadzorujejo napetostne razdelilne sisteme v posameznih prekinitvenih enotah večprekinitvenega odklopnika. Kondenzatorji za izravnavo potenciala se lahko uporabijo tudi vzporedno s prekinitveno enoto enoprekinitvenih odklopnikov za izravnavo tranzientne povrnitve napetosti (TRV). Kondenzator za izravnavo potenciala je sestavni del odklopnika in se določi v skladu s specifikacijami odklopnika. Ta standard se uporablja za kondenzatorje za izravnavo potenciala, ki spadajo v eno ali v obe kategoriji za: – nameščanje na zračno izolirane odklopnike; – nameščanje na izolirane odklopnike (npr. potopljeni v SF6, olje itd.). Preskušanje za vsako zgoraj navedeno uporabo se v nekaterih primerih razlikuje. Namen tega standarda je: – določitev enotnih pravil glede lastnosti zmogljivosti, preskušanja in ocenjevanja; – določitev posebnih varnostnih pravil; – pomoč pri namestitvi in delovanju.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 62146-1:2014/A1:2016 - Kondenzatorji za izravnavo potenciala pri visokonapetostnih odklopnikih za izmenični tok - 1. del: Splošno (IEC 62146-1:2013/A1:2016) - Dopolnilo A1 24-nov-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi