SIST EN 303 084 V2.1.1:2016

Oznaka standarda: SIST EN 303 084 V2.1.1:2016
Koda projekta: 46581
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data Broadcast (VDB) - Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Naslov (slovenski): Talni sistem za povečanje razpršenega oddajanja podatkov VHF zemlja-zrak - Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 303 084 V2.1.1:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.060.01 49.090
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-10
Referenčna oznaka: ETSI EN 303 084 V2.1.1 (2016-08)
Področje projekta (angleško): The present document applies to VDB ground-air digital broadcast using Differential Eight Phase Shift Keying (D8PSK) of Ground-Based Augmentation System GBAS, intended for channel increments of 25 kHz. The VDB system provides data broadcast from ground based to aircraft systems, operating in the VHF band (108,000 MHz to 117,975 MHz). The scope of the present document is limited to ground based stations and is restricted to the civil use of GBAS with horizontally polarized signals (GBAS/H). The present document contains requirements to demonstrate that "... Radio equipment shall be so constructed that it both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference" [i.1]. In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements under other parts of article 3 of the Radio Equipment Directive [i.1] as well as essential requirements under the SES Interoperability Regulation 552/2004 [i.2] and related implementing rules and/or essential requirements under the EASA basic Regulation (EC) No 216/2008 [i.5] and Regulation (EC) No 1108/2009 [i.6] may apply to equipment within the scope of the present document.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument velja za oddajanje podatkov VHF zemlja-zrak (VDB) z uporabo diferencialno kodirane modulacije s faznim preskokom (D8PSK) sistema GBAS, namenjenega za prirastke po 25 kHz. Sistem VDB zagotavlja oddajanje podatkov iz zemeljskih sistemov v zračne sisteme in deluje v frekvenčnem pasu VHF (od 108,000 MHz do 117,975 MHz). Obseg tega dokumenta je omejen na talne postaje in civilno uporabo sistema GBAS s signali v horizontalni polarizaciji (GBAS/H). Ta dokument vsebuje zahteve, s katerimi se dokazuje, da »... je radijska oprema sestavljena tako, da učinkovito uporablja in tudi podpira učinkovito uporabo radijskega spektra, tako da ne pride do škodljivih motenj« [i.1]. Poleg tega dokumenta se lahko za opremo na področju uporabe tega dokumenta uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov 3. člena direktive o radijski opremi [i.1], in tudi bistvene zahteve iz Uredbe o interoperabilnosti enotnega evropskega neba 552/2004 [i.2] ter zadevna izvedbena pravila in/ali bistvene zahteve iz osnovne Uredbe EASA (ES) 216/2008 [i.5] in Uredbe (ES) 1108/2009 [i.6].

Najbolje prodajani standardi