SIST EN ISO 20675:2022

Oznaka standarda: SIST EN ISO 20675:2022
Koda projekta: 00408009
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Biogas - Biogas production, conditioning, upgrading and utilization - Terms, definitions and classification scheme (ISO 20675:2018)
Naslov (slovenski): Bioplin - Proizvodnja, priprava, nadgradnja in uporaba bioplina - Izrazi, definicije in shema razvrščanja (ISO 20675:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 20675:2022 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 01.040.75 75.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-02
Referenčna oznaka: EN ISO 20675:2021
Področje projekta (angleško): This document defines terms and describes classifications related to biogas production by anaerobic digestion, gasification from biomass and power to gas from biomass sources, biogas conditioning, biogas upgrading and biogas utilization from a safety, environmental, performance and functionality perspective, during the design, manufacturing, installation, construction, testing, commissioning, acceptance, operation, regular inspection and maintenance phases. Biogas installations are, among others, applied at industrial plants like food and beverage industries, waste water treatment plants, waste plants, landfill sites, small scale plants next to agricultural companies and small scale household installations. The following topics are excluded from this document: — boilers, burners, furnaces and lightening, in case these are not specifically applied for locally produced biogas; — gas-fuelled engines for vehicles and ships; — the public gas grid; — specifications to determine biomethane quality; — transportation of compressed or liquefied biogas; — transportation of biomass or digestate; — assessment and determination whether biomass is sourced sustainably or not. This document describes the following for information purposes as well: — the parameters to determine the size (e.g. small, medium-sized, or large scale); — the parameters to determine the type of installation (e.g. domestic, industrial); — the parameters to describe the type of technique; — terms and processes in order to develop health, safety and environmental protection guidelines for biogas installations. NOTE For an explanation of the Scope, see Annex A.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opredeljuje izraze in opisuje klasifikacije, povezane s proizvodnjo bioplina z anaerobno presnovo, uplinjanjem iz biomase in energije v plin iz virov biomase, pripravo bioplina, nadgradnjo bioplina in uporabo bioplina z vidika varnosti, okolja, učinkovitosti ter funkcionalnosti, med projektiranjem, proizvodnjo, montažo, konstrukcijo, testiranjem, zagonom, prevzemom, obratovanjem, rednimi pregledi in vzdrževanjem. Naprave za bioplin se med drugim uporabljajo v industrijskih obratih, kot so živilska industrija in industrija pijač, čistilne naprave, obrati za predelavo odpadkov, odlagališča, manjši obrati ob kmetijskih podjetjih ter manjše naprave v gospodinjstvih. Naslednje teme niso vključene v ta dokument: – kotli, gorilniki, peči in razsvetljava, če se ne uporabljajo posebej za lokalno proizvodnjo bioplina; – plinski motorji za vozila in ladje; – javno plinsko omrežje; – specifikacije za določitev kakovosti biometana; – transport stisnjenega ali utekočinjenega bioplina; – transport biomase ali digestata; – ocena in ugotavljanje, ali je biomasa pridobljena trajnostno ali ne. Teme, ki jih ta dokument vsebuje v informativne namene: – parametri za določitev velikosti (npr. majhna, srednja ali velika); – parametri za določitev vrste naprave (npr. gospodinjska, industrijska); – parametri za opis vrste tehnike; – pogoji in postopki za razvoj smernic za zdravje, varnost in varstvo okolja pri uporabi bioplinskih naprav. OPOMBA: Za razlago področja uporabe glej dodatek A.

Najbolje prodajani standardi