SIST EN 14615:2017

Oznaka standarda: SIST EN 14615:2017
Koda projekta: 00331110
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal services - Digital postage marks - Applications, security and design
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Digitalne poštne označbe - Uporaba, varnost in oblikovanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14615:2017 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-11
Referenčna oznaka: EN 14615:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a recommended procedure for the development of specifications for applications of digital postage marks (DPMs) – i.e. applications linked to the use of digital printing and image data capture technologies in the postal industry, most particularly for the evidencing of postage accounting and/or payment. It is not intended to prescribe or to recommend any particular architecture or design for such applications, only to specify the process through which such an architecture or design should be developed. The document covers only requirements and considerations relating to applications that use digital postage marks, on individual postal items, as a means of communicating data (messages). The clause on design covers only the design of the digital postage marks themselves. It does not cover other aspects of design, including the possible use of other messages, transported by other means (e.g. statements of mailing), to provide for the communication of additional data, even though these might be just as important.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa priporočeni postopek za razvoj specifikacij za načine uporabe digitalnih poštnih oznak (DPM), tj. načine, povezane z uporabo tehnologij digitalnega tiskanja in zajema slikovnih podatkov v poštni industriji, predvsem za namene evidentiranja poštnih poslovnih knjig in/ali plačil. Standard ne predpisuje ali priporoča posebne arhitekture ali načrtovanja za take načine uporabe, temveč zgolj določa postopek, v okviru katerega je treba razviti arhitekturo oziroma načrt. Dokument zajema samo zahteve in napotke za načine uporabe, ki vključujejo uporabo digitalne poštne oznake za posamezne poštne elemente za namene pošiljanja podatkov (sporočil). Točka o načrtovanju zajema samo načrtovanje samih digitalnih poštnih oznak. Ne zajema drugih vidikov načrtovanja, vključno z možno uporabo drugih vrst sporočil, ki se prenašajo na drugačne načine (npr. izjave o dostavi), s čimer bi uredila prenašanje dodatnih vrst podatkov, kljub temu, da so ti vidiki lahko ravno tako pomembni.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 14615:2005 - Poštne storitve – Digitalne poštne označbe – Uporaba, varnost in oblikovanje 08-Jun-2015
Nadomešča SIST EN 14615:2005 - Poštne storitve – Digitalne poštne označbe – Uporaba, varnost in oblikovanje 27-Sep-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi