SIST EN ISO 11267:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11267:2014
Koda projekta: 00444052
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Soil quality - Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants (ISO 11267:2014)
Naslov (slovenski): Kakovost tal - Zaviranje razmnoževanja vrste Folsomia candida iz rodu skakačev (Collembola) zaradi onesnaževal v tleh (ISO 11267:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11267:2014 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata
ICS: 13.080.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-05
Referenčna oznaka: EN ISO 11267:2014
Področje projekta (angleško): EN-ISO 11267 specifies one of the methods for evaluating the habitat function of soils and determining effects of soil contaminants and substances on the reproduction of Folsomia candida Willem by dermal and alimentary uptake. This chronic test is applicable to soils and soil materials of unknown quality, e.g. from contaminated sites, amended soils, soils after remediation, industrial, agricultural or other sites of concern and waste materials. Effects of substances are assessed using a standard soil, preferably a defined artificial soil substrate. For contaminated soils, the effects are determined in the soil to be tested and in a control soil. According to the objective of the study, the control and dilution substrate (dilution series of contaminated soil) are either an uncontaminated soil comparable to the soil to be tested (reference soil) or a standard soil (e.g. artificial soil). This International Standard provides information on how to use this method for testing substances under temperate conditions. The method is not applicable to volatile substances, i.e. substances for which H (Henry’s constant) or the air/water partition coefficient is greater than 1, or for which the vapour pressure exceeds 0,013 3 Pa at 25 °C.
Področje projekta (slovensko): Standard EN-ISO 11267 določa eno od metod za ocenjevanje funkcije tal habitata in določevanje učinkov onesnaževal tal in snovi na razmnoževanje vrste Folsomia candida iz rodu skakačev (Collembola) z dermalnim ali prehranskim vnosom. Ta kronični preskus se uporablja za tla in talne materiale neznane kakovosti, na primer tla iz onesnaženih območij, obogatena tla, tla po sanaciji, industrijska, kmetijska in druga problematična mesta ter odpadne materiale. Vpliv snovi se določi z uporabo standardnih tal, najbolje z določenim umetnim talnim substratom. Za kontaminirana tla se učinki določijo v preskušenih in kontrolnih tleh. Glede na cilj raziskave sta kontrolni in zredčeni substrat (serija redčenja kontaminiranih tal) neokužena tla, primerljiva s tlemi, ki se jih preskuša (referenčna tla), ali standardna tla (npr. umetna tla). Ta mednarodni standard ponuja informacije o uporabi te metode za preskušanje snovi pod zmernimi pogoji. Ta metoda ni primerna za hlapljive snovi, npr. snovi, pri katerih je H (Henryjeva konstanta) ali koeficient deleža zraka/vode, večji od 1, ali pri katerih parni tlak pri 25 °C presega 0,013 3 Pa.

Najbolje prodajani standardi