SIST EN 1010-1:2005+A1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 1010-1:2005+A1:2011
Koda projekta: 00198067
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 1: Common requirements
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1010-1:2005+A1:2011 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 13.110 37.100.10 85.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Področje projekta (angleško): 1.1 This document applies to: - printing machines for printing on paper and similar materials, including screen printing presses; equipment used in the preparation of the printing process and additional equipment on printing machines are also considered to be printing machines. This standard also covers machinery used for the handling of paper, products, printing formes and inks (before and after the printing process) as well as machinery for cleaning printing formes and checking the print quality (auxiliary printing machinery). - paper converting machines, i. e. machines to process, convert or finish paper, board and similar materials which are processed, converted or finished in a similar manner. NOTE Similar substrates are, for example, board, corrugated board, plastic film, aluminium foil, sheet metal and photographic paper. 1.2 This document deals with all common significant hazards relevant to printing and paper converting machinery when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4). 1.3 This document is not applicable to printing and paper converting machines which are manufactured before the date of publication of this document by CEN. 1.4 This document does not apply to: - winder-slitters and sheeters in paper finishing (sheeters with unwinders) (see EN 1034-1:2000, EN 1034-3:2000, EN 1034-5:2005); - office-type collating machines equipped with friction feeders; - mail processing machines; - machines used for filling packages (such as machines for shaping, filling, and closing the package); - textile printing presses.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta dokument velja za: - tiskarske stroje za tiskanje na papir in podobne materiale, vključno s stroji za sitotisk; oprema, ki se uporablja pri pripravi procesa tiskanja in dodatna oprema v tiskarskih strojih se prav tako šteje za tiskarske stroje. Ta standard prav tako zajema stroje, ki se uporabljajo za ravnanje s papirjem, proizvodi, za tiskarske forme in črnila (pred procesom tiskanja in po njem) ter stroje za čiščenje tiskarskih form in preverjanje kakovosti tiskanja (pomožni tiskarski stroji). - stroje za obdelavo papirja, tj. stroje za predelavo, obdelavo ali izdelavo papirja, kartona ali podobnih materialov, ki so predelani, obdelani ali podobno izdelani. OPOMBA: Podobni pripravki so na primer karton, valoviti karton, plastični film, aluminijasta folija, pločevina ali fotografski papir. 1.2 Ta dokument obravnava vse velike nevarnosti v zvezi s tiskarskimi stroji in stroji za obdelavo papirja, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec (glej klavzulo 4). 1.3 Ta dokument ne velja za stroje za tiskanje in stroje za obdelavo papirja, ki so bili izdelani pred datumom, ko je CEN objavil ta dokument. 1.4 Ta dokument ne velja za: - navijalno-rezalne stroje in rezalne stroje v izdelavi papirja (rezalni stroji z razvijalci) (glej EN 1034-1:2000); EN 1034-3:2000, EN 1034-5:2005); - naprave za zlaganje pisarniške vrste, opremljene s tornimi podajalci; - stroji za obdelavo pošte; - stroje, ki se uporabljajo za polnjenje embalaže (kot so stroji za oblikovanje, polnjenje in zapiranje embalaže); - stroji za sitotisk na tekstil.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 12643-1:2014 - Grafična tehnologija - Varnostne zahteve za grafično tehnološko opremo in sisteme - 1. del: Splošne zahteve (ISO/DIS 12643-1:2014) 01-sep-2014
Konsolidira SIST EN 1010-1:2005/kFprA1:2010 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve 09-okt-2010
Revidiran oSIST prEN ISO 12643-1:2018 - Grafična tehnologija - Varnostne zahteve za grafično tehnološko opremo in sisteme - 1. del: Splošne zahteve (ISO/DIS 12643-1:2018) 26-jun-2019
Konsolidira SIST EN 1010-1:2005 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve 01-maj-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi