SIST EN 62455:2011

Oznaka standarda: SIST EN 62455:2011
Koda projekta: 22403
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access (IEC 62455:2010)
Naslov (slovenski): Dostop do storitve na podlagi internetnega protokola (IP) in transportne struje (TS) (IEC 62455:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62455:2011 angleški jezik Active SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema
ICS: 33.160.01 35.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-07
Referenčna oznaka: EN 62455:2011
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the terminal for a service purchase and protection system for digital broadcasts, called the 18Crypt system. It is applicable in all countries and regions with suitably compliant broadcasting and multimedia distribution systems. Guidelines for compatible broadcast services are given in this standard. The service purchase and protection functions operate in a pure broadcast environment that may be combined with a bidirectional interactivity channel. This standard is applicable to the following broadcast systems. a) IP datacast over DVB-H systems IP datacast over DVB-H is an end-to-end broadcast system for delivery of any type of digital content and services using IP-based mechanisms optimized for devices with limitations on computational resources and battery. An inherent part of the IP datacast system is that it comprises a unidirectional DVB broadcast path that may be combined with a bi-directional mobile/cellular interactivity path. IP datacast is thus a platform that can be used for enabling the convergence of services from broadcast/media and telecommunications domains (for example, mobile/cellular). This standard specifies service purchase and protection for IP datacast over DVB-H systems (see Table B.6 for an overview of references to one such system). b) DVB T/C/S systems DVB T/C/S systems are end-to-end broadcast systems for audio/video data that employ an MPEG2 transport stream and use terrestrial, cable or satellite broadcast networks. This standard specifies a system for the protection of these broadcasts in a pure broadcast environment. In addition, this standard specifies how purchasing, key management and registration may be carried out over an optional interactivity channel. The protection technologies offered by this standard are designed to operate within an existing DVB SimulCrypt environment (see Table B.6 for an overview of references). c) MPEG2 TS-based IP systems MPEG2 TS-based IP systems employ bi-directional IP networks for the (broadcast) delivery of MPEG2 transport streams. This standard specifies a system for the purchase and protection of services and content delivered via these networks. This standard is applicable to, for example, DVB-IPI systems (see Table B.6 for an overview of references). d) Non-MPEG2 TS-based IP systems Non-MPEG2 TS-based IP systems employ bi-directional IP networks for the (broadcast) delivery of audio/video or other data using IP protocols instead of an MPEG2 transport stream. This standard specifies a system for the purchase and protection of services and content delivered via these networks (see Table B.6 for an overview of references).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa terminal za nakup storitve in sistema zaščite za digitalne radiodifuzije, imenovane 18-kriptirni sistem. Velja za vse države in regije z ustrezno skladno radiodifuzijo in sisteme za distribucijo večpredstavnosti. V tem standardu so podane smernice za kompatibilne storitve radiodifuzije. Nakup storitve in zaščitne funkcije delujejo v čistem radiodifuzijskem okolju, ki je lahko kombiniran z dvosmernim interaktivnim kanalom. Ta standard velja za naslednje radiodifuzijske sisteme: a) podatkovna radiodifuzija IP prek sistemov DVB-H IP radiodifuzija podatkov prek DVB-H je radiodifuzijski sistem med dvema točkama za dostavo vseh vrst digitalne vsebine in storitev z uporabo na zasnovanih mehanizmih IP, optimiziranih za naprave, ki imajo omejitve na računskih virih in bateriji. Neločljivi del sistema podatkovne radiodifuzije IP je, da sestavlja enosmerno radiodifuzijsko pot DVB, ki se lahko kombinira z dvosmerno mobilno/celično interaktivno potjo. Podatkovna radiodifuzija IP je torej platforma, ki se lahko uporabi, da omogoča konvergenco storitev iz radiodifuzijskih/medijskih in telekomunikacijskih domen (na primer mobilne/celične). Ta standard določa nakup storitve in zaščito za podatkovne radiodifuzijske sisteme IP prek DVB-H (glej preglednico B.6 za pregled sklicevanj na tak sistem). B) Sistemi DVB T/C/S so radiodifuzijski sistemi med dvema točkama za avdio-/videopodatke, ki uporabljajo transportno strujo MPEG2 in zemeljska, kablovna ali satelitska omrežja. Ta standard določa sistem za zaščito teh radiodifuzij v čistem radiodifuzijskem okolju. Poleg tega ta standard določa, kako izvesti nakup, upravljanje ključev in registracijo prek izbirnih interaktivnih kanalov. Zaščitne tehnologije, ki jih ta standard predlaga, so načrtovane za delovanje v obstoječem okolju DVB SimulCrypt (glej preglednico B.6 za pregled referenc). c) zasnovani IP sistemi MPEG2 TS IP uporabljajo dvosmerna omrežja IP za (radiodifuzijski) prenos transportnih struj MPEG2. Ta standard določa sistem za nakup in zaščito storitev in vsebine, prenesene prek teh omrežij. Ta standard velja za npr. sisteme DVB-IPI (glej preglednico B.6 za pregled referenc). d) Sistemi, zasnovani na Ne-MPEG TS IP, uporabljajo dvosmerna omrežja IP za (radiodifuzijski) prenos avdio-/video- ali drugih vrst podatkov z uporabo protokolov IP namesto transportne struje MPEG2. Ta standard določa sistem za nakup in zaščito storitev in vsebine, prenesenih prek teh omrežij (glej preglednico B.6 za pregled referenc).

Najbolje prodajani standardi