SIST EN 9100:2018

Oznaka standarda: SIST EN 9100:2018
Koda projekta: 04004071
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations
Naslov (slovenski): Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9100:2018 (DE) nemški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
SIST EN 9100:2018 (EN) angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.120.10 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: EN 9100:2018
Področje projekta (angleško): This document includes EN ISO 9001:20152 quality management system requirements and specifies additional aviation, space and defence industry requirements, definitions and notes. It is emphasized that the requirements specified in this document are complementary (not alternative) to customer and applicable statutory and regulatory requirements. If there is a conflict between the requirements of this document and customer or applicable statutory or regulatory requirements, the latter shall take precedence. This International Standard specifies requirements for a quality management system when an organization: a) needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements and b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements. All the requirements of this International Standard are generic and are intended to be applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides. NOTE 1 In this International Standard, the terms “product” or “service” only apply to products and services intended for, or required by, a customer. NOTE 2 Statutory and regulatory requirements can be expressed as legal requirements.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument vključuje zahteve standarda EN ISO 9001:20152 za sisteme za vodenje kakovosti ter določa dodatne zahteve, opredelitve in opombe za letalsko, vesoljsko in obrambno industrijo. Poudariti je treba, da zahteve iz tega standarda dopolnjujejo (niso alternativna možnost) zahteve odjemalcev in ustrezne zakonske ter regulativne zahteve. V primeru neskladnosti med zahtevami iz tega dokumenta in zahtevami odjemalcev ali ustreznimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami, imajo prednost ustrezne zakonske ali regulativne zahteve. Ta mednarodni standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti. Uporablja se, kadar organizacija: a) dokazuje svojo sposobnost, da dosledno dobavlja izdelke in storitve, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev in ustrezne zakonodajne ter regulativne zahteve, in b) namerava izboljšati zadovoljstvo odjemalcev z učinkovito uporabo sistema, vključno s procesi za nenehno izboljševanje sistema in zagotavljanje skladnosti z zahtevami odjemalcev ter ustreznimi zakonodajnimi in regulativnimi zahtevami. Vse zahteve, podane v tem mednarodnem standardu, so splošne in so namenjene uporabi v vseh organizacijah, ne glede na vrsto ali velikost organizacije ali izdelke in storitve, ki jih dobavljajo. OPOMBA 1: izraza »izdelek« ali »storitev« se v tem mednarodnem standardu nanašata samo na izdelke in storitve, ki so namenjene odjemalcu ali jih odjemalec zahteva. OPOMBA 2: Zakonske in regulativne zahteve so lahko izražene kot pravne zahteve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 9100:2009 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe 26-Oct-2016
Nadomešča SIST EN 9100:2009 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe 06-Jun-2018
Nadomešča SIST EN 9100:2009 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi