SIST EN 1034-14:2006+A1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 1034-14:2006+A1:2010
Koda projekta: 00198060
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 14: Reel splitter
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 14. del: Stroji za rezanje zvitkov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1034-14:2006+A1:2010 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 13.110 21.020 85.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to reel splitters intended for use in paper making and shall be used together with !EN 1034-1:2000+A1:2010". It deals with all significant hazards, hazardous situations and hazardous events relevant to reel splitters when used as intended and under the conditions reasonably foreseen by the manufacturer as incorrect application (see clause 4). This European Standard applies only to reel splitters with a movable knife and of the following designs: - machines with a vertically moving knife pressed downwards from the top onto the reel, generally right to the core so that the layers of wound paper are separated one after the other and fall off; - machines with a driven and movable circular knife that cuts the wound layers of the horizontal reel successively, beginning from the top down to the core, with the cut layers of wound paper falling off one after the other. This European Standard also applies to the integrated conveyor belts and the integrated pivoting platform. This European Standard also covers the guard rails at the interface of the reel splitter and a pulper that is charged with an integrated conveyor belt of the reel splitter.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za stroje za rezanje zvitkov, ki so namenjeni uporabi pri izdelavi papirja, in se uporablja skupaj z EN 1034-1:2000+A1:2010. Obravnava vse bistvene nevarnosti, nevarne situacije in nevarne dogodke, pomembne za stroje za rezanje papirja, ko se uporabljajo kot predvideno in pod pogoji napačne uporabe, ki jo proizvajalec lahko upravičeno predvidi (glej Klavzulo 4). Ta evropski standard velja le za stroje za rezanje zvitkov s premičnim nožem in z naslednjimi oblikami: - stroji z navpično premikajočim se nožem, ki se z vrha potisne navzdol na zvitek, navadno desno od sredine, tako da se plasti zvitega papirja ena po ena ločijo in odpadejo; - stroji z gnanim in premičnim krožnim nožem, ki zaporedno reže zvite plasti vodoravnega zvitka in začenja od zgoraj navzdol proti sredini, tako da odrezane plasti zvitega papirja odpadajo ena za drugo. Ta evropski standard velja tudi za integrirane transportne trakove in integrirane vrtljive platforme. Ta evropski standard zajema tudi varnostne ograje med strojem za rezanje zvitkov in razpuščevalnikom, ki ga napaja integrirani transportni trak stroja za rezanje zvitkov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 1034-14:2006 - Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 14. del: Stroji za rezanje zvitkov 01-feb-2010
Konsolidira SIST EN 1034-14:2006/kFprA1:2009 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 14. del: Stroji za rezanje zvitkov 01-feb-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi