SIST EN 16247-3:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16247-3:2014
Koda projekta: JW001003
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Energy audits - Part 3: Processes
Naslov (slovenski): Energetske presoje - 3. del: Procesi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16247-3:2014 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
SIST EN 16247-3:2014 slovenski jezik Active SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju
ICS: 03.100.70 27.015
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 16247-3:2014
Področje projekta (angleško): EN 16247-3 specifies the requirements, methodology and deliverables of an energy audit within a process. These consist of: a) organizing and conducting an energy audit; b) analysing the data from the energy audit; c) reporting and documenting the energy audit findings. This part of the standard applies to sites where the energy use is due to process. It shall be used in conjunction with and is supplementary to EN 16247-1, Energy audits - Part 1: General requirements. It provides additional requirements to EN 16247-1 and shall be applied simultaneously. A process could include one or more production lines, offices, laboratories, research centers, packaging and warehouse sections with specific operational conditions and site transportation. An energy audit could include the whole site or part of a site. If buildings are included in the scope of the energy audit, the energy auditor may choose to apply EN 16247-2, Energy Audits - Part 2: Buildings. If on-site transport on a site is included in the scope of the energy audit, the energy auditor may choose to apply EN 16247-4, Energy audits - Part 4: Transport.
Področje projekta (slovensko): EN 16247-3 določa zahteve, metodologijo in končne rezultate energetske presoje med procesom. Mednje spadajo: a) organizacija in izvajanje energetske presoje; b) analiza podatkov iz energetske presoje; c) poročanje in dokumentiranje ugotovitev energetske presoje. Ta del standarda velja za območja, kjer gre za rabo energije zaradi procesov. Uporablja se v povezavi s standardom EN 16247-1, Energetske presoje - 1. del: Splošne zahteve in kot njegov dodatek. Zagotavlja dodatne zahteve standarda EN 16247-1 in se mora uporabljati istočasno. Proces lahko vključuje eno ali več proizvodnih linij, pisarn, laboratorijev, raziskovalnih centrov, pakirnic in skladišč s posebnimi obratovalnimi pogoji in prevoz na kraju samem. Energetska presoja lahko vključuje celotno območje ali del območja. Če so stavbe vključene v področje uporabe energetske presoje, energetski presojevalec lahko uporabi standard EN 16247-2, Energetske presoje - 2. del: Stavbe. Če je transport na kraju samem vključen v področje uporabe energetske presoje, energetski presojevalec lahko uporabi standard EN 16247-4, Energetske presoje - 4. del: Transport.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 16247-3:2020 - Energetske presoje - 3. del: Procesi 08-maj-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi