SIST EN 13321-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 13321-1:2013
Koda projekta: 00247081
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic system - Part 1: Product and system requirements
Naslov (slovenski): Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - 1. del: Zahteve za proizvode in sisteme
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13321-1:2013 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 35.240.67 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-02
Referenčna oznaka: EN 13321-1:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies, as for Home or Building Electronic Systems (HBES) for the domain of Building Automation and Control System Application and Building Management (BACS), common rules for a class of multi-application bus systems where the functions are decentralised and linked through a common communication process. This European Standard sets the basic requirements for products and systems. The requirements may also apply to the distributed functions of any equipment connected in a home or building control system if no specific standard exists for this equipment or system. Due to its reference to the EN 50090 series, this European Standard sets requirements for the BACS area in relation to Architecture and Hardware and Application and Communication of systems based on HBES amongst other areas, and specifies the basic requirements for interoperability (between products and systems). Aspects such as environmental conditions/external influences, electrical safety, EMC, etc. also used to be covered by EN 50090-2-2, which will be superseded by the now available EN 50491 series. The latter European Standards series was jointly developed by CENELEC/TC 205 and CEN/TC 247 and will in the future also include aspects like functional safety in normal use (now contained in the EN 50090-2-3). The EN 50491 series applies, together with the relevant product standard for devices, if applicable.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa skupna pravila za elektronske sisteme za stanovanja in stavbe (HBES), za področje stavbnih sistemov avtomatizacije in nadzora (BACS) in z njimi povezan razred večaplikacijskih sistemov vodil, v katerem so funkcije decentralizirane in povezane prek skupnega komunikacijskega procesa. Ta evropski standard določa osnovne zahteve za izdelke in sisteme. Zahteve se lahko uporabljajo tudi za porazdeljene funkcije katere koli opreme, priključene na stanovanjski ali stavbni sistem nadzora, če za to opremo ali sistem ne obstaja poseben standard. Ta evropski standard, ki se nanaša na skupino standardov EN 50090, določa zahteve na področju stavbnih sistemov avtomatizacije in nadzora v zvezi z arhitekturo in strojno opremo ter uporabo in komunikacijo za sisteme, ki med drugim temeljijo na elektronskih sistemih za stanovanja in stavbe, ter osnovne zahteve za interoperabilnost (med izdelki in sistemi). Standard EN 50090-2-2, ki ga je nadomestila skupina standardov EN 50491, je zajemal tudi vidike, kot so okoljski pogoji/zunanji vplivi, električna varnost, elektromagnetna združljivost (EMC) itd. Navedeno skupino evropskih standardov sta skupaj razvila odbora CENELEC/TC 205 in CEN/TC 247, v prihodnosti pa bodo vanjo vključeni vidiki, kot je funkcionalna varnost pri običajni uporabi (ki je zdaj vključena v standard EN 50090-2-3). Skupina standardov EN 50491 se uporablja skupaj z ustreznim standardom za proizvode (za naprave), če je to primerno.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13321-1:2006 - Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb – Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe – 1. del: Zahteve za proizvode in sisteme 01-feb-2013
Revidiran oSIST prEN 13321-1:2020 - Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - 1. del: Zahteve za proizvode in sisteme 01-maj-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi