SIST EN 12622:2010+A1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 12622:2010+A1:2014
Koda projekta: 00143085
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machine tools - Hydraulic press brakes
Naslov (slovenski): Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice za upogibanje pločevine
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12622:2010+A1:2014 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 12622:2009+A1:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies technical safety requirements and protective measures to be adopted by persons undertaking the design, manufacture and supply of hydraulic press brakes which are designed to work cold metal or material partly of metal and hereafter referred to as machines. This European Standard also covers hydraulic press brakes, whose primary intended use is the cold working of metal, which are to be used in the same way to work other sheet materials such as cardboard or plastic. The requirements in this European Standard take account of intended use, including foreseeable misuse as defined in 3.22 of EN ISO 12100-1:2003. This European Standard presumes access to the press brake from all directions, deals with the hazards described in Clause 4, and specifies the safety measures for both the operator and other exposed persons. This European Standard also applies to: - ancillary devices which are an integral part of the press brake, e.g. back gauges and adjustable front sheet supports; - machines which are integrated into an automatic production line where the hazards and risk arising are comparable to those of machine working separately. The requirements of this European Standard apply to all hydraulic press brakes whatever the technology used in their control system, e.g. electromechanical and/ or electronic. This European Standard does not apply to machines whose principal designed purpose is: a) sheet folding by rotary action; b) tube and pipe bending by rotary action; c) roll bending. This European Standard applies to machines built after the date of issue of this European Standard. This European Standard does not cover the safety aspect of automatic loading and unloading equipment. Some guidance how to take into account additional automatic loading and unloading equipment can be found in ISO 11161.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa tehnične varnostne zahteve in zaščitne ukrepe, ki jih morajo sprejeti osebe, ki se ukvarjajo s projektiranjem, proizvodnjo in dobavljanjem hidravličnih stiskalnic, zasnovanih za obdelavo hladnih kovin ali materialov, ki so delno iz kovin (v nadaljnjem besedilu: »stroji«). Ta evropski standard zajema tudi hidravlične stiskalnice, katerih osnovni namen je hladno obdelovanje kovin, ki bodo uporabljene na enak način za obdelavo drugih ploščatih materialov, kot je karton ali plastika. Zahteve v tem evropskem standardu upoštevajo predvideno uporabo, vključno s predvidljivo zlorabo, kot je opredeljena v točki 3.22 standarda EN ISO 12100-1:2003. Ta evropski standard predvideva dostop do hidravlične stiskalnice iz vseh smeri, obravnava tveganja, opisana v točki 4, in določa varnostne ukrepe za upravljavca in druge izpostavljene osebe. Ta evropski standard se uporablja tudi za: – pomožne naprave, ki so sestavni del hidravlične stiskalnice npr. zadnji prislon in nastavljivi prednji nosilci; – stroje, ki so vgrajeni v avtomatsko proizvodno linijo, pri katerih so tveganja in nevarnosti primerljivi s stroji, ki delujejo ločeno. Zahteve tega evropskega standarda veljajo za vse hidravlične stiskalnice, ne glede na tehnologije, ki se uporabljajo pri njihovem nadzornem sistemu, npr. elektromehansko in/ali elektronsko. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, katerih osnovna uporaba je: a) zgibanje listov z vrtenjem; b) krivljenje cevi z vrtenjem; c) krivljenje z valji. Ta evropski standard se uporablja za stroje, proizvedene po datumu objave tega evropskega standarda. Ta evropski standard ne zajema varnostnih vprašanj v zvezi z opremo za samodejno polnjenje in praznjenje. Nekaj navodil, kako upoštevati dodatno opremo za polnjenje in praznjenje, je na voljo v standardu ISO 11161.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12622:2010 - Varnost obdelovalnih strojev - Zavore hidravličnih stiskalnic 01-Jan-2014
Konsolidira SIST EN 12622:2010/kFprA1:2013 - Varnost obdelovalnih strojev - Zavore hidravličnih stiskalnic - Dopolnilo A1 01-Jan-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi