SIST EN 62606:2014

Oznaka standarda: SIST EN 62606:2014
Koda projekta: 24014
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): General requirements for Arc Fault Detection Devices (AFDD) (IEC 62606:2013, modified)
Naslov (slovenski): Splošne zahteve za obločne detektorje (IEC 62606:2013, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62606:2014 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-06
Referenčna oznaka: EN 62606:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to arc fault detection devices (AFDD) for household and similar uses in a.c. circuits. An AFDD is designed by the manufacturer: - either as a single device having opening means able to open the protected circuit in specified conditions; or - as a single device integrating a protective device; or - as a separate unit, according to Annex D assembled on site with a declared protective device. The integrated protection device is either a circuit-breaker in accordance with IEC 60898-1 or an RCD in accordance with IEC 61008-1, IEC 61009-1 or IEC 62423. These devices are intended to mitigate the risk of fire in final circuits of a fixed installation due to the effect of arc fault currents that pose a risk of fire ignition under certain conditions if the arcing persists. Protection against fire ignition due to overvoltage due to a broken neutral within a three phase installation to be included in this type of equipment as an additional option is under consideration in 9.22. This International Standard applies to devices performing simultaneously the detection and discrimination of arcing current with regards to fire hazards and defines operating criteria under specified conditions for the opening of the circuit when the arcing current exceeds the limit values given in this standard. AFDDs complying with this standard, with the exception of those with an uninterrupted neutral, are suitable for use in IT systems. The maximum rated voltage is 240 V a.c. AFDDs, according to this standard, are supplied either between line and neutral or between two lines. The maximum rated current (In) is 63 A a.c. AFDDs energised from batteries or a circuit other than the protected circuit are not covered by this standard. AFDDs provide isolation, they are intended to be operated by uninstructed persons and do not require maintenance. Particular requirements may be necessary for: - AFDDs incorporated in or intended only for association with plugs and socket-outlets or with appliance couplers for household or similar general purposes; - AFDDs intended to be used at frequencies other than 50 Hz or 60 Hz.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard velja za obločne detektorje (AFDD) za gospodinjstva in podobno uporabo v izmeničnih tokokrogih. Proizvajalec zasnuje obločni detektor: – kot samostojno napravo z možnostjo odpiranja zaščitnega tokokroga pri določenih pogojih; ali – kot samostojno napravo z vgrajeno zaščitno napravo; ali – kot posebno enoto, v skladu z dodatkom D, ki se jo sestavi na mestu uporabe z navedeno zaščitno napravo. Vgrajena zaščitna naprava je odklopnik v skladu s standardom IEC 60898-1 ali zaščitna naprava na diferenčni tok (RCD) v skladu s standardom IEC 61008-1, IEC 61009-1 ali IEC 62423. Te naprave so namenjene zmanjšanju tveganja za nastanek požara v končnem krogotoku stalne napeljave zaradi učinka obločnih tokov, ki pod določenimi pogoji pri nenehnem iskrenju predstavljajo tveganje za nastanek požara. Zaščita pred vžigom zaradi prenapetosti, ki nastane zaradi okvarjenega nevtralnega vodnika pri trifazni inštalaciji, ki je vključena v tej vrsti opreme kot dodatna možnost, je obravnavana v 9.22. Ta mednarodni standard velja za naprave, ki hkrati zaznavajo in razlikujejo obločni tok v povezavi z nevarnostjo požara, in določa merila delovanja za odprtje tokokroga pod posebnimi pogoji, kadar obločni tok preseže mejne vrednosti, podane v tem standardu. Obločni detektorji, ki so skladni s tem standardom, razen odklopnikov z neprekinjeno nevtralno točko, so primerni za uporabo v sistemih IT. Najvišja nazivna napetost je 240 V izmenične napetosti. Obločni detektorji so v skladu s tem standardom dobavljeni med linijskim in nevtralnim vodnikom ali med dvema linijskima vodnikoma. Najvišji nazivni tok (ln) je 63 A izmenične napetosti. Obločni detektorji, ki jih napajajo baterije ali tokokrog, ki ni zaščiten, niso zajeti v tem standardu. Obločni detektorji so izolirani. Lahko jih uporabljajo tudi nepoučene osebe in ne potrebujejo vzdrževanja. Posebne zahteve bodo morda potrebne za: – obločne detektorje, vgrajene v ali namenjene le uporabi z vtiči in vtičnicami ali s spojkami naprave za gospodinjsko ali podobno splošno rabo; obločne detektorje, namenjene uporabi pri frekvencah, ki niso 50 Hz ali 60 Hz.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 62606:2014/A1:2018 - Splošne zahteve za obločne detektorje - Dopolnilo A1 (IEC 62606:2013/A1:2017) 11-Aug-2015
Dopolnjen z SIST EN 62606:2014/oprA2:2021 - Splošne zahteve za obločne detektorje 24-Dec-2019
Dopolnjen z SIST EN 62606:2014/oprAB:2021 - Splošne zahteve za obločne detektorje 26-Jul-2021
Dopolnjen z SIST FprEN 62606:2013/kFprAA:2013 - Splošne zahteve za obločne detektorje 31-May-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi