SIST EN 71-3:2019

Oznaka standarda: SIST EN 71-3:2019
Koda projekta: 00052108
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
Naslov (slovenski): Varnost igrač - 3. del: Migracija določenih elementov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 71-3:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OTR - Izdelki za otroke
ICS: 97.200.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-06
Referenčna oznaka: EN 71-3:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements and test methods for the migration of aluminium, antimony, arsenic, barium, boron, cadmium, chromium (III), chromium (VI), cobalt, copper, lead, manganese, mercury, nickel, selenium, strontium, tin, organic tin and zinc from toy materials and from parts of toys. Packaging materials are not considered to be part of the toy unless they have intended play value. NOTE 1 See guidance document of the European Commission guidance document no. 12 [2] on the application of the Directive on the safety of toys – packaging. The standard contains requirements for the migration of certain elements from the following categories of toy materials: — Category I: Dry, brittle, powder like or pliable materials; — Category II: Liquid or sticky materials; — Category III: Scraped-off materials. The requirements of this standard do not apply to toys or parts of toys which, due to their accessibility, function, volume or mass, clearly exclude any hazard due to sucking, licking or swallowing or prolonged skin contact when the toy or part of toy is used as intended or in a foreseeable way, bearing in mind the behaviour of children. NOTE 2 For the purposes of this standard, for the following toys and parts of toys the likelihood of sucking, licking or swallowing toys is considered significant (see H.2 and H.3): − All toys intended to be put in the mouth or to the mouth, cosmetics toys and writing instruments categorised as toys can be considered to be sucked, licked or swallowed; − All the accessible parts and components of toys intended for children up to 6 years of age can be considered to come into contact with the mouth. The likelihood of mouth contact with parts of toys intended for older children is not considered significant in most cases (see H.2).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in preskusne metode za migracijo aluminija, antimona, arzena, barija, bora, kadmija, kroma (III), kroma (VI), kobalta, bakra, svinca, mangana, živega srebra, niklja, selena, stroncija, kositra, organskega kositra in cinka iz materialov igrač in delov igrač. Materiali, ki se uporabljajo za embalažo, se ne upoštevajo kot del igrače, razen če imajo igralni namen. OPOMBA 1: Glej dokument z napotki Evropske komisije št. 12 [2] o uporabi direktive o varnosti igrač – embalaže. Ta standard vsebuje zahteve za migracijo določenih elementov iz naslednjih kategorij materialov igrač: – Kategorija I: Suhi, lomljivi, prahasti ali prožni materiali; – Kategorija II: Tekoči ali lepljivi materiali; – Kategorija III: Materiali, postrgani s površine igrače. Zahteve za ta standard ne veljajo za igrače ali dele igrač, ki zaradi svoje dostopnosti, funkcije, velikosti ali teže jasno izključujejo nevarnost zaradi sesanja, lizanja ali zaužitja oz. podaljšanega stika s kožo, kadar se igrača ali del igrače uporablja v skladu s predvideno uporabo ali na predvidljiv način, pri čemer je pri tem treba upoštevati vedenje otrok. OPOMBA 2: Pri naslednjih igračah in delih igrač, omenjenih v tem standardu, je verjetnost sesanja, lizanja ali zaužitja igrače zelo velika (glej točki H.2 in H.3): – vse igrače, namenjene dajanju v usta ali na usta, igralna kozmetika in pisalne potrebščine je mogoče kategorizirati za sesanje, lizanje ali zaužitje; – za vse dostopne dele in komponente igrač, namenjene za otroke do 6. leta starosti, je mogoče predvidevati, da lahko pridejo v stik z usti. Verjetnost, da deli igrač, namenjenih za starejše otroke, pridejo v stik z usti, v večini primerov ni bistvena (glej točko H.2).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 71-3:2019/oprA1:2020 - Varnost igrač - 3. del: Migracija določenih elementov - Dopolnilo A1 01-sep-2020
Nadomešča SIST EN 71-3:2013+A3:2018 - Varnost igrač - 3. del: Migracija določenih elementov (z dopolnili do vključno A3) 01-jun-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi