SIST EN 15213-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN 15213-2:2013
Koda projekta: 00278335
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 2: Common status message elements
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 2. del: Elementi splošnega poročila o stanju
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15213-2:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 13.310 35.200 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN 15213-2:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the basic structure of the message elements, or items of information, that are put together to form the common message sets used in exchanging information in an After Theft System for Vehicle Recovery. Parts 3, 4 and 5 of EN 15213 define the content of these messages. The design is such that all currently identified information can be included in an unambiguous format, while allowing for additional items to be included should they either be required in the future or become available in the future. These message elements can also be referenced in a unique manner and described in plain language for transmission by voice, fax or e-mail. Similarly the data can be encoded in XML language for electronic transmission. Standards for Automatic Vehicle Identification (AVI) and Automatic Equipment Identification (AEI) are being developed by CEN/TC 278/WG 12 in parallel with EN ISO 14814. This ATSVR standard does not prejudice that work and does not seek to establish parameters for future AVI/AEI standards. DSRC and AVI standards are seen as the basic technology blocks for types of short-range ATSVR systems. This part of EN 15213 aims to identify the main elements and illustrate the data concepts and way forward.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa osnovno sestavo elementov poročila ali drobcev informacij, združenih za oblikovanje nizov splošnih poročil, ki se uporabljajo pri izmenjavi informacij v sistemih za odkrivanje ukradenih vozil. Deli 3, 4 in 5 standarda EN 15213 določajo vsebino teh poročil. Oblika je taka, da je mogoče vse trenutno identificirane informacije vključit v nedvoumen format, in hkrati omogoča vključevanje dodatnih elementov, če bi bilo to potrebno ali če bi postalo na voljo v prihodnosti. Te elemente poročila se lahko navaja na poseben način in so opisani v običajnem jeziku za prenos prek glasovne pošte, telefaksa ali e-pošte. Prav tako se lahko podatki zakodirajo v jezik XML za elektronski prenos. Standarde za samodejno identifikacijo vozila (AVI) in samodejno identifikacijo opreme (AEI) pripravlja odbor CEN/TC 278/WG 12 v skladu z EN ISO 14814. Ta standard ATSVR ne vpliva na delo odbora in njegov namen ni določitev parametrov za prihodnje standarde AVI/AEI. Standardi DSRC in AVI se obravnavajo kot tehnološka osnova za vrste sistemov ATSVR kratkega dosega. Namen tega dela EN 15213 je identifikacija glavnih elementov ter prikaz podatkovnih konceptov in pot naprej.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 15213-2:2006 - Cestna transportna in prometna telematika - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil – 2. del: Elementi splošnega poročila o stanju 01-sep-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi