SIST EN 60947-2:2006

Oznaka standarda: SIST EN 60947-2:2006
Koda projekta: 16784
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 2: Circuit-breakers
Naslov (slovenski): Nizkonapetostne stikalne naprave – 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60947-2:2006 angleški jezik Active SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
Refer. št. objave: Sporocila 2006-12-01
Razveljavitev: 01-nov-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-11
Referenčna oznaka: EN 60947-2:2006
Področje projekta (angleško): This standard applies to circuit-breakers, the main contacts of which are intended to be connected to circuits, the rated voltage of which does not exceed 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.; it also contains additional requirements for integrally fused circuit-breakers. It applies whatever the rated currents, the method of construction or the proposed applications of the circuit-breakers may be. The requirements for circuit-breakers which are also intended to provide earth-leakage protection are contained in Annex B. The additional requirements for circuit-breakers with electronic over-current protection are contained in Annex F. The additional requirements for circuit-breakers for IT systems are contained in Annex H. The requirements and test methods for electromagnetic compatibility of circuit-breakers are contained in Annex J. The requirements for circuit-breakers not fulfilling the requirements for over-current protection are contained in Annex L. The requirements for modular residual current devices (without integral current breaking device) are contained in Annex M. The requirements and test methods for electromagnetic compatibility of circuit-breaker auxiliaries are contained in Annex N. Supplementary requirements for circuit-breakers used as direct-on-line starters are given in IEC 60947-4-1, applicable to low-voltage contactors and starters. The requirements for circuit-breakers for the protection of wiring installations in buildings and similar applications, and designed for use by uninstructed persons, are contained in IEC 60898. The requirements for circuit-breakers for equipment (for example electrical appliances) are contained in IEC 60934. For certain specific applications (for example traction, rolling mills, marine service) particular or additional requirements may be necessary.
Področje projekta (slovensko): Ta standard se uporablja za odklopnike, katerih glavni kontakti so namenjeni za povezavo s tokokrogi, katerih nazivna napetost ne presega 1000 V izmenične ali 1500 V enosmerne napetosti, prav tako pa zajema dodatne zahteve za odklopnike z vgrajeno varovalko. Uporablja se ne glede na nazivne toke, metodo konstrukcije ali predlagano uporabo odklopnikov. Zahteve za odklopnike, ki varujejo pred zemeljskim uhajanjem, zajema dodatek A. Dodatne zahteve za odklopnike z elektronsko zaščito pred nadtokom zajema dodatek F. Dodatne zahteve za odklopnike za sisteme IT zajema dodatek H. Zahteve in preskusne metode za elektromagnetno združljivost odklopnikov zajema dodatek J. Zahteve za odklopnike, ki ne izpolnjujejo zahteve za zaščito pred nadtokom zajema dodatek L. Zahteve za modularne naprave s preostalim tokom (brez vgrajene odklopne naprave) zajema dodatek M. Zahteve in metode preskušanja za elektromagnetno združljivost dodatkov odklopnika zajema dodatek N. Dodatne zahteve za odklopnike, ki se uporabljajo kot neposredni zaganjalniki, so podane v standardu IEC 60947-4-1 ter veljajo za nizkonapetostne kontaktorje in zaganjalnike. Zahteve za odklopnike za zaščito žičnih inštalacij v stavbah ter podobne uporabe in odklopnike, ki jih bodo uporabljale nepoučene osebe, so zajete v standardu IEC 60898. Zahteve za odklopnike za opremo (npr. za električne aparate) so zajete v standardu IEC 60934. Za določene uporabe (npr. vleka, valjarne, storitve v marinah) lahko veljajo posebne ali dodatne zahteve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60947-2:2003 - Nizkonapetostne stikalne naprave – 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2003) 06-maj-2014
OJ SIST EN 60947-2:2003 - Nizkonapetostne stikalne naprave – 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2003) 08-sep-2009
Dopolnjen z SIST EN 60947-2:2017 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2016) 22-jan-2013
Dopolnjen z SIST EN 60947-2:2006/A1:2009 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006/A1:2009) 21-sep-2010
Dopolnjen z SIST EN 60947-2:2006/A2:2013 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006/A2:2013) 01-jul-2013
Revidiran SIST EN 60947-2:2003 - Nizkonapetostne stikalne naprave – 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2003) 13-maj-2010
Nadomeščen z SIST EN 60947-2:2017 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2016) 17-okt-2017
Revidiran SIST EN 60947-2:2017 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2016) 22-okt-2014
Dopolnjen z SIST EN 60947-2:2006/A1:2009 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006/A1:2009) 01-okt-2009


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi