SIST EN 14373:2022

Oznaka standarda: SIST EN 14373:2022
Koda projekta: 00305154
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Explosion suppression systems
Naslov (slovenski): Sistemi za dušenje eksplozij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14373:2022 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 13.230
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-03
Referenčna oznaka: EN 14373:2021
Področje projekta (angleško): This document describes the basic requirements for the design and application of explosion suppression systems. This document also specifies test methods for evaluating the effectiveness and the scale up of explosion suppression systems against defined explosions. This document covers: — general requirements for explosion suppression system components; — evaluating the effectiveness of an explosion suppression system; — evaluating the scale up of an explosion suppression system; — development and evaluation of design tools for explosion suppression systems; — installation, operation and maintenance instructions for an explosion suppression system. This document is applicable only to explosion suppression systems intended for the protection of closed, or essentially closed, enclosures in which an explosion could result as a consequence of ignition of an explosible mixture, e.g. dust-air, gas(vapour)-air, dust-gas(vapour)-air and mist-air. This document is not applicable for explosions of materials listed below, or for mixtures containing some of those materials: — unstable materials that are liable to dissociate; — explosive materials; — pyrotechnic materials; — pyrophoric materials.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje osnovne zahteve za projektiranje in uporabo sistemov za dušenje eksplozij. Ta dokument določa tudi preskusne metode za vrednotenje učinkovitosti in nadgradnje sistemov za dušenje eksplozij v primerih navedenih eksplozij. Ta dokument obravnava: – splošne zahteve za komponente sistemov za dušenje eksplozij; – vrednotenje učinkovitosti sistema za dušenje eksplozij; – vrednotenje nadgradnje sistema za dušenje eksplozij; – razvoj in vrednotenje orodij za projektiranje sistemov za dušenje eksplozij; – navodila za namestitev, delovanje in vzdrževanje sistema za dušenje eksplozij. Ta dokument se uporablja samo za sisteme za dušenje eksplozij, namenjene za zaščito zaprtih oziroma v osnovi zaprtih prostorov, v katerih bi lahko prišlo do eksplozije zaradi vžiga eksplozivne mešanice, npr. prah-zrak, plin (hlapi)-zrak, prah-plin (hlapi)-zrak in meglica-zrak. Ta dokument se ne uporablja za eksplozije spodaj navedenih snovi ali za mešanice, ki vsebujejo nekatere od teh snovi: – nestabilne snovi, ki se lahko ločijo; – eksplozivne snovi; – pirotehnične snovi; – piroforne snovi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14373:2006 - Sistemi za dušenje eksplozij 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 14373:2006 - Sistemi za dušenje eksplozij 10-Nov-2021
Revidiran SIST EN 14373:2006 - Sistemi za dušenje eksplozij 31-Jan-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi