SIST EN 14789:2017

Oznaka standarda: SIST EN 14789:2017
Koda projekta: 00264155
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism
Naslov (slovenski): Emisije nepremičnih virov - Določevanje volumske koncentracije kisika - Standardna referenčna metoda: paramagnetizem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14789:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-03
Referenčna oznaka: EN 14789:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the standard reference method (SRM) based on the paramagnetic principle for the determination of the oxygen concentrations in flue gases emitted to the atmosphere from ducts and stacks. It includes the sampling and the gas conditioning system as well as the analyser. This European Standard specifies the performance characteristics to be determined and the performance criteria to be fulfilled by measuring systems based on this measurement method. It applies to periodic monitoring and the calibration or control of automated measuring systems (AMS) permanently installed on a stack, for regulatory or other purposes. This European Standard specifies criteria for demonstration of equivalence of an alternative method (AM) to the SRM by application of prEN 14793. This European Standard has been validated during field tests on waste incineration, co-incineration and large combustion plants and on a recognized test bench. It has been validated for sampling periods of 30 min in the range from 3 % to 21 %. Oxygen concentration values, expressed as volume concentrations, are used to allow results of emission measurements to be standardised to the oxygen reference concentration and dry gas conditions required e.g. by EU Directive 2010/75/EC on industrial emissions. NOTE The characteristics of installations, the conditions during field tests and the values of repeatability and reproducibility in the field are given in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa standardno referenčno metodo (SRM) na podlagi paramagnetnosti za določanje koncentracij kisika v dimnih plinih, ki prehajajo v ozračje iz vodov in odvodnikov. Vključuje sistem za vzorčenje in kondicioniranje plinov ter tudi analizator. Ta evropski standard določa lastnosti zmogljivosti in merila zmogljivosti, ki jih morajo izpolnjevati merilni sistemi na podlagi te merilne metode. Uporablja se za redno spremljanje in kalibracijo ali nadzor avtomatskih merilnih sistemov (AMS), ki so trajno nameščeni na odvodnik, in sicer za zakonske ter druge namene. Ta evropski standard določa merila za prikaz enakovrednosti alternativne metode (AM) standardni referenčni metodi z uporabo standarda prEN 14793. Ta evropski standard je bil potrjen med preskusi sežiganja odpadkov, sosežiga in velikih kurilnih naprav na terenu ter na ustrezni preskusni mizi. Potrjen je bil za 30-minutna obdobja vzorčenja v razponu od 3 % do 21 %. Vrednosti koncentracije kisika, izražene kot prostorninska koncentracija, se uporabljajo za standardizacijo rezultatov meritve emisij z referenčno koncentracijo kisika in pogoji suhega plina, kot zahteva npr. Direktiva EU 2010/75/ES o industrijskih emisijah. OPOMBA: Lastnosti naprav, pogoji med preskusi na terenu ter vrednosti ponovljivosti in reprodukcije na terenu so podani v dodatku A.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14789:2005 - Emisije nepremičnih virov - Določevanje volumske koncentracije kisika (O2) – Referenčna metoda – Paramagnetizem 01-mar-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi