SIST EN ISO 4254-5:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4254-5:2018
Koda projekta: 00144318
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-driven soil-working machines (ISO 4254-5:2018)
Naslov (slovenski): Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4254-5:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 65.060.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN ISO 4254-5:2018
Področje projekta (angleško): This document, intended to be used together with ISO 4254-1, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of mounted, semi-mounted and trailed power-driven soil-working machines used in agriculture. In addition, it specifies the type of information on safe working practices (including residual risks) to be provided by the manufacturer. This document deals with significant hazards (as listed in Annex A), hazardous situations and events relevant to power-driven soil-working machines used as intended and under the conditions foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This document is not applicable to — spading machines, and — machines fitted with a retractable device making them capable of working between two successive plants in the same row. This document is not applicable to environmental hazards. It is not applicable to hazards related to moving parts for power transmission (except for strength requirements for guards and barriers) or to maintenance or repairs carried out by professional service personnel. NOTE 1 Specific requirements related to road traffic regulations are not taken into account in this document. NOTE 2 Vibrations are not regarded as a significant hazard in the case of mounted, semi-mounted or trailed machines. This document is not applicable to power-driven soil-working machines which are manufactured before the date of its publication. When requirements of this document are different from those which are stated in ISO 4254-1, the requirements of this document take precedence over the requirements of ISO 4254-1 for machines that have been designed and built according to the provisions of this document.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument, ki je namenjen za uporabo skupaj s standardom ISO 4254-1, določa varnostne zahteve in njihovo preverjanje za načrtovanje in konstrukcijo priklopnih, polpriklopnih in vlečenih gnanih strojev za obdelavo tal, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Določa tudi vrsto informacij o varnih delovnih praksah (vključno z ostalimi tveganji), ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Ta dokument obravnava večja tveganja (kot so navedena v dodatku A), nevarne razmere in dogodke, ki so pomembni za gnane stroje za obdelavo tal, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec (glej točko 4). Ta dokument se ne uporablja za – stroje za prekopavanje in – stroje, opremljene z zložljivo napravo, zaradi katere so zmožni delati med dvema zaporednima rastlinama v isti vrsti. Ta dokument se ne uporablja za okoljske nevarnosti. Ne uporablja se za nevarnosti v zvezi s premikajočimi se deli menjalnika (razen za zahteve glede trdnosti ščitnikov in pregrad) ali za vzdrževanja ali popravila, ki jih izvede profesionalno servisno osebje OPOMBA 1: Posebne zahteve v zvezi s cestnoprometnimi predpisi v tem dokumentu niso zajete. OPOMBA 2: Vibracije se ne štejejo za večje tveganje v primeru priklopnih, polpriklopnih ali vlečenih strojev. Ta dokument se ne uporablja za gnane stroje za obdelavo tal, ki so bili izdelani, preden je bil objavljen. Ko se zahteve tega dokumenta razlikujejo od zahtev, navedenih v standardu ISO 4254-1, imajo zahteve tega dokumenta prednost pred zahtevami standarda ISO 4254-1 za stroje, ki so zasnovani in izdelani v skladu z določbami tega dokumenta.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 4254-5:2010/AC:2011 - Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2008) 27-jun-2018
Nadomešča SIST EN ISO 4254-5:2010 - Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2008) 27-jun-2018
Revidiran SIST EN ISO 4254-5:2010 - Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2008) 01-jul-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi