SIST EN ISO 28927-8:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 28927-8:2010
Koda projekta: 00231078
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action (ISO 28927-8:2009)
Naslov (slovenski): Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 8. del: Žage, polirni stroji in pile s povratnim gibanjem ter žage z nihajnim ali krožnim gibanjem (ISO 28927-8:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 28927-8:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.160 25.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: EN ISO 28927-8:2009
Področje projekta (angleško): This part of ISO 28927 specifies a laboratory method for measuring hand-transmitted vibration emission at the handles of hand-held, power-driven saws, polishing and filing machines with reciprocating action and small saws with oscillating or rotating action. It is a type-test procedure for establishing the magnitude of vibration in the gripping areas of a machine run under specified test conditions. It is intended that the results be used to compare different models of the same type of machine. This part of ISO 28927 is applicable to reciprocating files intended for surface finishing equipped with a file or polishing tool, saws intended for parting sheets, plaster for medical use or wood, or equipped with a saw blade for use on all kinds of materials, and small circular saws primarily intended for cutting metal or composite materials (see Clause 5), whether driven pneumatically or by other means. It is not applicable to files that are normally used with one hand on the file blade, nor to large circular saws intended for cutting wood.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 28927 določa laboratorijsko metodo merjenja emisij ročnega oddajanja vibracij na ročajih ročnih električnih žagah, polirnih strojih in pilah s povratnim gibanjem ter žagah z nihajnim ali krožnim gibanjem. To je postopek tipskega preskusa za vzpostavljanje razsežnosti vibracij v območju držanja stroja, ko deluje pod določenimi preskusnimi pogoji. Namenjen je temu, da se rezultati uporabijo za primerjavo različnih modelov strojev istega tipa. Ta del ISO 28927 velja za batne pile, namenjene za opremo za apreturo površine, opremljene s pilo ali polirnim orodjem, žage, namenjene za ločevanje slojev, mavca za medicinsko uporabo ali lesa, ali opremljene z žaginim listom za uporabo na vseh vrstah materialov, in majhne krožne žage, namenjene predvsem za rezanje kovin ali sestavljenih materialov (glej Klavzulo 5), pnevmatično ali kako drugače gnane. Ne velja za pile, ki so običajno uporabljene z eno roko na rezilu pile, niti za velike krožne žage, namenjene rezanju lesa.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 8662-12:2000 - Gnana ročna orodja - Meritve vibracij na ročajih - 12. del: Žage in pile s povratnim gibanjem in žage z nihajnim ali krožnim gibanjem (ISO 8662-12:1997) 01-Feb-2010
Dopolnjen z SIST EN ISO 28927-8:2010/A2:2019 - Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 8. del: Žage, polirni stroji in pile s povratnim gibanjem ter majhne žage z nihajnim ali krožnim gibanjem - Dopolnilo A2: Nihajni noži (orodja za odstranjevanje vibracijskih zaslonov) (ISO 28927-8:2009/Amd 2:2019) 26-Apr-2017
Dopolnjen z SIST EN ISO 28927-8:2010/A1:2016 - Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 8. del: Žage, polirni stroji in pile s povratnim gibanjem ter žage z nihajnim ali krožnim gibanjem - Dopolnilo A1 (ISO 28927-8:2009/Amd 1:2015) 01-Mar-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi