SIST EN 50131-6:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50131-6:2018
Koda projekta: 25279
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies
Naslov (slovenski): Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 6 del: Napajalniki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50131-6:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EAL - Električni alarmi
ICS: 13.310 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: EN 50131-6:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements, performance criteria and testing procedures for PS to be used as part of Intrusion and Hold up Alarm Systems. The PS will either be an integral part of an I&HAS component or stand-alone. The control functions of the PS may be incorporated as part of the PS device, or may be provided by another I&HAS component, e.g. a CIE. This European Standard is not applicable when the PS requirements for I&HAS components are included within the relevant product standard. The requirements correspond to each of the four security grades given in the European Standard EN 50131-1, Alarm Systems – Intrusion and Hold-Up Systems – Part 1: System requirements. Requirements are also given for four environmental classes covering applications in indoor and outdoor locations. This standard covers: a) mandatory functions which will be provided on all PS, and b) optional functions which may be provided. This European Standard does not deal with requirements for compliance with EC regulatory Directives, such as the EMC Directive, Low Voltage Directive, etc. except that it specifies the equipment operating conditions for EMC susceptibility testing as required by EN 50130-4. Other functions associated with I&HAS not specified in this standard may be provided. Such functions will not affect the requirements of any mandatory or optional functions.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve, merila uspešnosti in preskusne postopke za napajalnike za uporabo kot del alarmnega sistema za javljanje vloma in ropa. Napajalnik je lahko sestavni del komponente I&HAS ali samostojen. Krmilne funkcije napajalnika je mogoče vključiti kot del napajalne naprave ali pa jih lahko zagotavlja drug sestavni del I&HAS, npr. CIE. Ta evropski standard se ne uporablja, kadar so zahteve napajalnika za sestavne dele I&HAS zajete v ustreznem standardu za proizvode. Zahteve ustrezajo vsem štirim varnostnim razredom, ki so navedeni v evropskem standardu EN 50131-1 Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 1. del: Sistemske zahteve. Zahteve so podane tudi za štiri okoljske razrede, ki zajemajo uporabe v notranjih in zunanjih lokacijah. Ta standard vključuje: a) obvezne funkcije, ki so na voljo pri vseh napajalnikih; in b) izbirne funkcije, ki so lahko na voljo. Ta evropski standard ne obravnava zahtev glede skladnosti z regulativnimi direktivami ES, kot je direktiva o elektromagnetni združljivosti, direktiva o nizki napetosti itd., določa pa pogoje za uporabo opreme za preskušanje občutljivosti v okviru elektromagnetne združljivosti, kot to zahteva standard EN 50130-4. Morda so na voljo druge funkcije, povezane z I&HAS, ki niso navedene v tem standardu. Take funkcije ne smejo vplivati na zahteve obveznih ali izbirnih funkcij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50131-6:2008 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 6 del: Napajalniki 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 50131-6:2018/A1:2021 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 6 del: Napajalniki - Dopolnilo A1 01-Sep-2021
Nadomešča SIST EN 50131-6:2008 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 6 del: Napajalniki 01-Jan-2018
Nadomešča SIST EN 50131-6:2008/A1:2014 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 6. del: Napajalniki - Dopolnilo A1 01-Jan-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi