SIST EN ISO 15112:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15112:2019
Koda projekta: 00238054
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Natural gas - Energy determination (ISO 15112:2018)
Naslov (slovenski): Zemeljski plin - Določevanje energijske vrednosti (ISO 15112:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15112:2019 angleški jezik Active SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 75.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-03
Področje projekta (angleško): This document provides the means for energy determination of natural gas by measurement or by calculation, and describes the related techniques and measures that are necessary to take. The calculation of thermal energy is based on the separate measurement of the quantity, either by mass or by volume, of gas transferred and its measured or calculated calorific value. The general means of calculating uncertainties are also given. Only systems currently in use are described. NOTE Use of such systems in commercial or official trade can require the approval of national authorization agencies, and compliance with legal regulations is required. This document applies to any gas-measuring station from domestic to very large high-pressure transmission. New techniques are not excluded, provided their proven performance is equivalent to, or better than, that of those techniques referred to in this document. Gas-measuring systems are not the subject of this document.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument zagotavlja sredstva za določevanje energijske vrednosti zemeljskega plina z merjenjem ali izračunom ter opisuje s tem povezane tehnike in ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti. Izračun toplotne energije temelji na ločenem merjenju količine (masa ali prostornina) prenesenega plina in njegove izmerjene ali izračunane kalorične vrednosti. Podana so tudi splošna sredstva za izračun negotovosti. Opisani so samo sistemi, ki se trenutno uporabljajo. OPOMBA: Za uporabo takšnih sistemov v komercialnem ali uradnem trgovanju je morda potrebna odobritev nacionalnih agencij za izdajo dovoljenj in skladnost z zakonskimi predpisi. Ta dokument se uporablja za vse merilne postaje za plin od gospodinjskih do velikih postaj z visokotlačnim prenosom. Nove tehnike niso izključene, če je dokazano, da delujejo enako dobro ali bolje kot tiste, opisane v tem dokumentu. Sistemi za merjenje plinov niso predmet tega dokumenta.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 15112:2014 - Zemeljski plin - Določevanje energijske vrednosti (ISO 15112:2011) 01-mar-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi