SIST EN IEC 62840-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62840-2:2019
Koda projekta: 60597
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electric vehicle battery swap system - Part 2: Safety requirements
Naslov (slovenski): Sistem menjave baterij električnih vozil - 2. del: Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62840-2:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila
ICS: 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN IEC 62840-2:2019
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62840 provides the safety requirements for a battery swap system, for the purposes of swapping swappable battery system (SBS) of electric vehicles. The battery swap system is intended to be connected to the supply network. The power supply is up to 1 000 V AC or up to 1 500 V d.c, in accordance with IEC 60038. This standard also applies to battery swap systems supplied from on-site storage systems (e.g. buffer batteries). Aspects covered in this standard: • safety requirements of the battery swap system and/or its systems; • security requirements for communication; • electromagnetic compatibility (EMC); • signs and instructions; • protection against electric shock and other hazards. This standard is applicable to battery swap systems for EV equipped with one or more SBS. NOTE Battery swap systems for light EVs according to the IEC 61851-3 series1 are under consideration. This standard is not applicable to: • aspects related to maintenance and service of the battery swap station (BSS); • trolley buses, rail vehicles and vehicles designed primarily for use off-road; • maintenance and service of EVs.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62840 podaja varnostne zahteve za sistem menjave baterij za namene menjave zamenljivih baterijskih sistemov (SBS) pri električnih vozilih. Sistem menjave baterij je predviden za priključitev na napajalno omrežje. Zmogljivost električnega napajalnika je največ 1000 V pri izmeničnem toku ali največ 1500 V pri enosmernem toku v skladu s standardom IEC 60038. Ta standard se uporablja tudi za sisteme menjave baterij, dobavljene iz sistemov za shranjevanje na mestu uporabe (npr. nadomestne baterije). Vidiki, zajeti v tem standardu: • varnostne zahteve sistema menjave baterij in/ali njegovih sistemov; • varnostne zahteve za komunikacijo; • elektromagnetna združljivost (EMC); • oznake in navodila; • zaščita pred električnim udarom in drugimi nevarnostmi. Ta standard se uporablja za sisteme menjave baterij za električna vozila, opremljena z vsaj enim sistemom SBS. OPOMBA: Obravnavani so sistemi menjave baterij za lahka električna vozila v skladu s skupino standardov IEC 61851-3. Ta standard se ne uporablja za: • vidike v povezavi z vzdrževanjem in servisiranjem postaje za menjavo baterij (BSS); • trolejbuse, železniška vozila in vozila, ki so namenjena predvsem za uporabo zunaj cestišč; • vzdrževanje in servisiranje električnih vozil.

Najbolje prodajani standardi