SIST EN 61162-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN 61162-1:2017
Koda projekta: 60755
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners (IEC 61162-1:2016)
Naslov (slovenski): Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Digitalni vmesniki - 1. del: Enosmerna komunikacija: en govorec - več poslušalcev (IEC 61162-1:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61162-1:2017 angleški jezik Active SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 33.060.01 47.020.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Področje projekta (angleško): IEC 61162-1:2010(E) contains the requirements for data communication between maritime electronic instruments, navigation and radiocommunication equipment when interconnected via an appropriate system. Is intended to support one-way serial data transmission from a single talker to one or more listeners. This data is in printable ASCII form and may include information such as position, speed, depth, frequency allocation, etc. Typical messages may be from about 11 to a maximum of 79 characters in length and generally require transmission no more rapidly than one message per second. For applications where a faster transmission rate is necessary, reference should be made to IEC 61162-2. The main changes with respect to the previous edition are listed below: - certain sentences have been removed as they are not used by other standards prepared by technical committee 80; - new sentences have been added; corrections have been made to certain sentences (ABK, BBM, DOR, FIR, SSD, TUT, and VTG); - new fields have been added to certain sentences; - three additional tests have been added to Annex B.
Področje projekta (slovensko): Standard IEC 61162-1:2010(E) vsebuje zahteve za podatkovno komunikacijo med pomorskimi elektronskimi instrumenti, navigacijsko in radiokomunikacijsko opremo ob povezavi z ustreznim sistemom. Namenjen je podpori enosmernega prenosa podatkov od enega govorca do enega ali več poslušalcev. Ti podatki so v natisljivi kodi ASCII in lahko vključujejo informacije, kot so položaj, hitrost, globina, dodelitev frekvenc, itd. Tipična sporočila so lahko dolga 11–79 znakov in na splošno ne zahtevajo prenosa, hitrejšega od prenosa enega sporočila na sekundo. Za aplikacije, pri katerih je potreben hitrejši prenos, je priporočljiv sklic na standard IEC 61162-2. Spodaj so navedene glavne spremembe glede na predhodno različico: – nekateri stavki so bili odstranjeni, ker niso uporabljeni v drugih standardih, ki jih je pripravil tehnični odbor 80; – dodani so bili novi stavki; določeni stavki so bili popravljeni (ABK, BBM, DOR, FIR, SSD, TUT in VTG); – nekaterim stavkom so bila dodana nova polja; – dodatku B so dodani trije dodatni preskusi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61162-1:2011 - Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Digitalni vmesniki - 1. del: Enosmerna komunikacija: en govorec - več poslušalcev (IEC 61162-1:2010) 20-dec-2016
Revidiran SIST EN 61162-1:2011 - Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Digitalni vmesniki - 1. del: Enosmerna komunikacija: en govorec - več poslušalcev (IEC 61162-1:2010) 02-jun-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi