SIST EN 15572:2015

Oznaka standarda: SIST EN 15572:2015
Koda projekta: 00151402
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for edge finishing machines
Naslov (slovenski): Stroji in obrati za miniranje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za stroje za dodelavo robov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15572:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 73.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-10
Referenčna oznaka: EN 15572:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to table edge finishing machines (see 3.1) and belt edge finishing machines (see 3.2) which are used to grind, to polish, to cut, to shape the edge or surface of slabs, strips or tiles of natural stone and engineered stone (e.g. agglomerated stone) as defined by EN 14618:2009. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to edge finishing machines, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards. This European Standard deals all significant hazards that may occur within the expected lifetime of the machinery including the phases of transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping. This European Standard also applies to machines fitted with the following facilities/devices: - automatic tool change; - tilting and/or rotating head axis; - rotating workpiece support(s); - axes operating according a NC work programme; - mechanical, pneumatic, hydraulic or vacuum workpiece clamping; and the following accessory units: - spindle with grinding and polishing tool; - spindle with bush-hammering tool; - spindle with diamond wheel; - spindle with calibrating tool; - spindle with dripstone tool; - spindle with cutting tool; - spindle with shaping tool. This European Standard does not deal with: - hand-held grinding machines; - machines intended for operation in a potentially explosive atmosphere; - operation in severe environmental conditions (e.g. extreme temperatures, corrosive environment); - machines intended for outdoor operation. This European Standard is not applicable to machinery which is manufactured before the date of publication of this document by CEN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za mizne stroje za dodelavo robov (glej 3.1) ali pasovne stroje za dodelavo robov (glej 3.2), ki se uporabljajo za brušenje, poliranje, rezanje, oblikovanje robov ali površin tlakovcev, trakov ali ploščic iz naravnega in tehničnega kamna (npr. aglomeriranega kamna), kot je določeno s standardom EN 14618:2009. Ta evropski standard opisuje vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s stroji za dodelavo robov, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glejte točko 4). Ta evropski standard določa ustrezne tehnične ukrepe za odpravljanje ali zmanjšanje tveganj, ki nastanejo pri resnih nevarnostih. Ta evropski standard obravnava vsa večja tveganja v okviru predvidene življenjske dobe strojev, vključno s fazami transporta, sestavljanja, razstavljanja, onemogočanja in razrezovanja. Ta evropski standard se uporablja tudi za stroje, opremljene z naslednjimi funkcijami/napravami: – samodejna menjava orodja; – os z nagibno in/ali vrtečo se glavo; – vrteča se opora za obdelovanca; – osi, ki delujejo v skladu z delovnim programom za računalniško krmiljenje; – mehansko, pnevmatično, hidravlično ali vakuumsko vpenjanje obdelovanca; in naslednjo pomožno opremo: – vreteno z orodjem za brušenje in poliranje; – vreteno z orodjem za klesanje; – vreteno z diamantnim kolesom; – vreteno z orodjem za kalibracijo; – vreteno z orodjem za obode; – vreteno z orodjem za rezanje; – vreteno z orodjem za oblikovanje. Ta evropski standard se ne uporablja za: – ročne brusilne stroje; – stroje, namenjene za delovanje v potencialno eksplozivni atmosferi; – delovanje v neugodnih okoljskih pogojih (npr. ekstremne temperature, korozivno okolje); – stroje, namenjene za uporabo na prostem. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, izdelane pred datumom objave tega dokumenta s strani Evropskega odbora za standardizacijo (CEN).

Najbolje prodajani standardi