SIST-TS CEN/TS 15901-12:2011

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-12:2011
Koda projekta: 00227297
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 12: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip: the BV 11 and Saab friction tester (SFT)
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in letaliških površin - 12. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z mehanizmom za kontroliran zdrs v vzdolžni smeri: BV 11 in SFT (Saab friction tester)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-12:2011 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Področje projekta (angleško): This document describes a method for determining the skid resistance of a surface by measurement of the longitudinal friction coefficient LFCN. The method provides a measure of the wet skid resistance properties of a bound surface by measurement of the longitudinal friction coefficient using a continuous reading braked wheel fixed-slip device. The test tyre is dragged, parallel to the direction of motion and perpendicular to a pre-wetted pavement under controlled speed conditions. This document covers the operation of the BV11 and SAAB Friction Tester (SFT) with a fixed slip ratio of 17 %. Machines conforming to the general characteristics of the BV11 and SAAB Friction Tester and with the specific provisions of this document may also be used for the tests.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje metodo določanja torne sposobnosti površine z meritvijo količnika trenja LFCN. Metoda določa merilo lastnosti tornih sposobnosti mokre omejene površine z merjenjem količnika trenja z opremo za neprekinjeno pregledovanje nadzorovane zdrsnosti zavornega kolesa. S preskusno pnevmatiko se zavira vzporedno s smerjo gibanja in pravokotno na predhodno namočeno površino pod nadzorovanimi pogoji hitrosti. Ta dokument zajema delovanje naprave za preskušanje trenja (SFT) BV11 in SAAB s kontroliranim zdrsnim zaostankom 17 %. Stroji, ki ustrezajo splošnim značilnostim naprave za preskušanje BV11 in SAAB ter posebnim določbam tega dokumenta, se prav tako lahko uporabljajo za preskuse.

Najbolje prodajani standardi