SIST EN 9138:2020

Oznaka standarda: SIST EN 9138:2020
Koda projekta: 04004109
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace Series - Quality Management Systems - Statistical Product - Acceptance Requirements
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Statistični proizvod - Zahteve za sprejem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9138:2020 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.120.10 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-01
Referenčna oznaka: EN 9138:2019
Področje projekta (angleško): This document establishes requirements when implementing statistical product acceptance methods to meet defined risk requirements. This standard also establishes the minimum content required to be covered in an organization’s documented procedures that govern their application of statistical product acceptance methods. These general requirements and documented procedures apply the requirements of the EN 9100/EN 9110/EN 9120 quality management system standards, in addition to establishing requirements for retrievability, safety/critical characteristics, and quality parameters that protect the customer. Application This standard is applicable when invoked in a purchasing contract or specification, contractual document, customer agreement, or adopted by the organization. The purchase contract/agreement may or may not identify the appropriate EN 9138 clause(s) to be applied by the organization. All statistical methods of product acceptance require the use of Clause 4 and Clause 5. To accept product produced: - by individual lots, see Clause 6; - under switching rules, see Clause 7; - under process controls, see Clause 8; and - by continuous sampling or special case methods, see Clause 9.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve pri izvajanju metod sprejemanja statističnega proizvoda za izpolnjevanje določenih zahtev glede tveganja. Standard prav tako določa minimalno vsebino, ki mora biti zajeta v dokumentiranih postopkih organizacije, ki ureja uporabo metod sprejemanja statističnega proizvoda. Te splošne zahteve in dokumentirani postopki upoštevajo zahteve iz standardov za sisteme vodenja kakovosti EN 9100/EN 9110/EN 9120, poleg tega pa določajo zahteve za dostopnost, varnostne/kritične značilnosti in parametre za kakovost, ki varujejo potrošnika. Uporaba: Ta standard se uporablja ob sklicevanju nanj v prodajni pogodbi ali specifikaciji, pogodbenem dokumentu, pogodbi z uporabnikom, ali če ga sprejme organizacija. V prodajni pogodbi/dogovoru bodo morda upoštevane ustrezne točke standarda EN 9138, ki jih mora organizacija uveljaviti. Vse statistične metode za sprejem proizvoda zahtevajo uporabo točk 4 in 5. Za sprejem izdelanega proizvoda: – po posameznih serijah, glej točko 6; – pod pravili za zamenjavo, glej točko 7; – pod nadzori procesov, glej točko 8; in – z neprekinjenim vzorčenjem ali po metodah posebnih primerov, glej točko 9.

Najbolje prodajani standardi