SIST EN ISO/IEC 27037:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO/IEC 27037:2017
Koda projekta: CSF12225
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence (ISO/IEC 27037:2012)
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Smernice za identifikacijo, izbiro, pridobivanje in hranjenje digitalnih dokazov (ISO/IEC 27037:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO/IEC 27037:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-01
Referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27037:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard provides guidelines for specific activities in handling digital evidence, which are identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence that may be of evidential value. This International Standard provides guidance to individuals with respect to common situations encountered throughout the digital evidence handling process and assists organizations in their disciplinary procedures and in facilitating the exchange of potential digital evidence between jurisdictions. This International Standard gives guidance for the following devices and/or functions that are used in various circumstances:  Digital storage media used in standard computers like hard drives, floppy disks, optical and magneto optical disks, data devices with similar functions,  Mobile phones, Personal Digital Assistants (PDAs), Personal Electronic Devices (PEDs), memory cards,  Mobile navigation systems,  Digital still and video cameras (including CCTV),  Standard computer with network connections,  Networks based on TCP/IP and other digital protocols, and  Devices with similar functions as above. NOTE 1 The above list of devices is an indicative list and not exhaustive. NOTE 2 Circumstances include the above devices that exist in various forms. For example, an automotive system may include mobile navigation system, data storage and sensory system.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja smernice za specifične aktivnosti pri ravnanju z digitalnimi dokazi, in sicer za identifikacijo, izbiro, pridobivanje in hranjenje digitalnih dokazov, ki so lahko dokazne vrednosti. Ta mednarodni standard podaja smernice za posameznike glede na običajne situacije, do katerih pride v postopku ravnanja z digitalnimi dokazi, ter pomaga organizacijam pri disciplinskih postopkih in izmenjavi potencialnih digitalnih dokazov med pristojnostmi. Ta mednarodni standard podaja smernice za naslednje naprave in/ali funkcije, ki se uporabljajo v različnih okoliščinah:  Digitalni mediji za shranjevanje, ki se uporabljajo v standardnih računalnikih, npr. trdi diski, diskete, optični in magnetnooptični nosilci, podatkovne naprave s podobnimi funkcijami,  Mobilni telefoni, osebne digitalne beležnice (PDA), osebne elektronske naprave (PED), pomnilniške kartice,  Mobilni navigacijski sistemi,  Digitalni fotoaparati in video kamere (vključno s CCTV),  Standardni računalnik z omrežnimi povezavami,  Omrežja, ki temeljijo na protokolu TCP/IP in drugih digitalnih protokolih in  Naprave s podobnimi funkcijami, kot je našteto zgoraj. OPOMBA 1: zgornji seznam naprav je okviren seznam in ni popoln. OPOMBA 2: okoliščine vključujejo zgornje naprave v različnih oblikah. Avtomobilski sistem lahko na primer vključuje mobilni navigacijski sistem, sistem za shranjevanje podatkov in senzorični sistem.

Najbolje prodajani standardi