SIST EN 15221-3:2011

Oznaka standarda: SIST EN 15221-3:2011
Koda projekta: 00348005
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management
Naslov (slovenski): Upravljanje objektov in storitev - 3. del: Navodilo za kakovost pri upravljanju objektov in storitev
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15221-3:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.080.99 91.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: EN 15221-3:2011
Področje projekta (angleško): This introduction is meant to emphasis that the FM model in EN 15221-1 is still valid for the users of FM but this FM model needs adaptation for specific organisations. These adaptations form the input and perspective for the draft standards. The objectives of this introduction are: - To give the reader help and guidance to find the way through the draft documents. - To show the relation of the new drafts to the existing standards EN 15221-1 and EN 15221-2 and to the drafts. - To create a better understanding of the purpose of the drafts and their content. NOTE This introduction will not be necessary after the phase of Enquiry. Fundamentals of FM - Facility Management is a basis in every organisation to assist the primary processes  Facility Management is on every level of a organisation - Facility Management encompasses and supports every primary activities including administration and legal - Facility Management optimises the input of resources (energy, media, personnel) - Facility Management enables the organisation to be efficient and effective on changes regarding to Space & Infrastructure and People & Organisation - Facility Management cannot be outsourced, only facility services Basic principles which are used in the drafts - The knowledge of the series of ISO 9000-90004 and the guidance papers - The knowledge of the cycle of PDCA which stands for Plan, Do, Check and Act. - The knowledge of existing national standards - The drafts have used the experiences of leading FM organisations and transformed them into examples Basic messages from prEN 15221-3 till prEN 15221-6 There are strong interrelations between the draft of prEN 15221-3 with prEN 15221-4 and with prEN 15221-5. These drafts have also strong linkages with the FM model of EN 15221-1.
Področje projekta (slovensko): Namen te predstavitve je poudariti, da model FM 15221-1 še vedno velja za uporabnike FM, vendar ta model FM potrebuje prilagoditev za nekatere organizacije. Te prilagoditve tvorijo prispevek in vidik za osnutke standardov. Cilji te predstavitve so: - dati bralcu pomoč in smernice za iskanje po osnutkih dokumentov, - prikazati razmerje novih osnutkov z obstoječimi standardi EN 15221-1 in EN 15221-2 in z osnutki, - ustvariti boljše razumevanje namena osnutkov in njihovih vsebin, OPOMBA: Ta predstavitev ne bo potrebna po fazi poizvedbe. Osnove FM - Upravljanje objektov in storitev je podlaga v vsaki organizaciji za podporo glavnih procesov. - Upravljanje objektov in storitev je na vseh nivojih organizacije. - Upravljanje objektov in storitev zajema in podpira vse glavne aktivnosti, vključno z administracijo in pravom. - Upravljanje objektov in storitev optimizira vnos virov (energija, mediji, osebje). - Upravljanje objektov in storitev omogoča organizaciji, da je učinkovita in zmogljiva pri spremembah, ki se nanašajo na prostor, infrastrukturo, ljudi in organizacije. - Upravljanje objektov in storitev ne more biti zunanja storitev samo za objekte Osnovna načela, ki se uporabljajo v osnutkih - Znanje serij ISO 9000-90004 in dokumenti z navodili. - Poznavanje kroga PDCA, kar pomeni planiraj, izvedi, preveri in ukrepaj. - Poznavanje obstoječih nacionalnih standardov. - Osnutki črpajo iz izkušenj vodilnih FM organizacij in jih pretvarjajo v primere. Osnovna sporočila od prEN 15221-3 do prEN 15221-6. Obstaja močna povezava med osnutkom prEN 15221-3 z osnutkoma prEN 15221-4 in prEN 15221-5. Ti osnutki so prav tako močno povezani z modelom FM iz EN 15221-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 15221-3:2019 - Upravljanje objektov in storitev - 3. del: Navodilo za zagotavljanje kakovosti pri upravljanju objektov in storitev 04-Oct-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi