SIST EN 60216-6:2010

Oznaka standarda: SIST EN 60216-6:2010
Koda projekta: 16720
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 6: Determination of thermal endurance indices (TI and RTE) of an insulating material using the fixed time frame method (IEC 60216-6:2006)
Naslov (slovenski): Električno izolacijski materiali - Lastnosti v zvezi s toplotno vzdržljivostjo - 6. del: Ugotavljanje indeksov toplotne vzdržljivosti (TI - informacijska tehnologija in RTE - radijska in telekomunikacijska oprema) izolacijskega materiala z uporabo metode fiksnih časovnih okvirov (IEC 60216-6:2006)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60216-6:2010 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS
ICS: 29.035.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: EN 60216-6:2006
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60216 specifies the experimental and calculation procedures for deriving the thermal endurance characteristics, temperature index (TI) and relative thermal endurance index (RTE) of a material using the "fixed time frame method (FTFM)". In this protocol, the ageing takes place for a small number of fixed times, using the appropriate number of ageing temperatures throughout each time, the properties of the specimens being measured at the end of the relevant time interval. This differs from the procedure of IEC 60216-1, where ageing is conducted at a small number of fixed temperatures, property measurement taking place after ageing times dependent on the progress of ageing. The diagnostic tests employed in the fixed time frame method are restricted to destructive tests. The method has not as yet been applied to non-destructive or proof test procedures. Both the TI and the RTE determined according to the FTFM protocol are derived from experimental data obtained in accordance with the instructions of IEC 60216-1 and IEC 60216-2 as modified in this standard. The calculation procedures and statistical tests are modified from those of IEC 60216-3 and IEC 60216-5.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60216 določa eksperimentalne in računske postopke za izpeljavo lastnosti toplotne vzdržljivosti, temperaturnih indeksov (TI) in relativnega indeksa toplotne vzdržljivosti (RTE) materiala z uporabo »metode fiksnih časovnih okvirov (FTFM)«. V tem protokolu staranje poteka pri majhnem številu fiksnih časov z uporabo ustreznega števila temperatur za staranje v vsakem času, lastnosti vzorcev pa se merijo na koncu ustreznega časovnega intervala. To se razlikuje od postopka v IEC 60216-1, kjer staranje poteka pri majhnem številu fiksnih temperatur, meritve lastnosti pa odvisno od napredovanja staranja potekajo po časih staranja. Diagnostični preskusi, uporabljeni pri metodi s fiksnim časovnim okvirom, so omejeni na uničujoče preskuse. Metoda še ne velja za neuničujoče ali dokazne preskusne postopke. TI in RTE, ki se določita po protokolu FTFM, izhajata iz eksperimentalnih podatkov, pridobljenih v skladu z navodili IEC 60216-1 in IEC 60216-2, kot jih spreminja ta standard. Računski postopki in statistični preskusi so spremenjeni glede na tiste v IEC 60216-3 in IEC 60216-5.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60216-6:2004 - Električni izolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 6. del: Ugotavljanje indikatorjev toplotne vzdržljivosti (TI in RTE) izolacijskega materiala po metodi s fiksnim časovnim okvirom (IEC 60216-6:2003) 06-maj-2014
Nadomešča SIST EN 60216-6:2004 - Električni izolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 6. del: Ugotavljanje indikatorjev toplotne vzdržljivosti (TI in RTE) izolacijskega materiala po metodi s fiksnim časovnim okvirom (IEC 60216-6:2003) 01-feb-2010
Revidiran SIST EN 60216-6:2004 - Električni izolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 6. del: Ugotavljanje indikatorjev toplotne vzdržljivosti (TI in RTE) izolacijskega materiala po metodi s fiksnim časovnim okvirom (IEC 60216-6:2003) 13-maj-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi