SIST EN 1111:2017

Oznaka standarda: SIST EN 1111:2017
Koda projekta: 00164573
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10) - General technical specification
Naslov (slovenski): Sanitarne armature - Termostatska mešalna armatura (PN 10) - Splošne tehnične zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1111:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode
ICS: 91.140.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Referenčna oznaka: EN 1111:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies general construction, performance and material requirements for PN 10 thermostatic mixing valves (TMV) and includes test methods for the verification of mixed water temperature performance at the point of use below 45 °C. This does not exclude the selection of higher temperatures where available. When these devices are used to provide anti-scald protection for children, elderly and disabled persons the mixed water temperature needs to be set at a suitable bathing temperature (body temperature – 38 °C) as children are at risk to scalding at lower temperatures than adults. This does not obviate the need for supervision of young children during bathing. It applies to valves intended for use on sanitary appliances in kitchens, washrooms (incl. all rooms with sanitary tapware, e.g. toilets and cloakrooms) and bath rooms operating under the conditions specified in Table 1. This standard allows TMVs to supply a single outlet or a small number of outlets in a “domestic” application (e.g. one valve, controlling a shower, bath, basin, bidet), excluding valves specifically designed for supplying a large number of outlets (i.e. for institutional use). The tests described are type tests (laboratory tests) and not quality control tests carried out during manufacture. (...)
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa splošne konstrukcijske, zmogljivostne in materialne zahteve za termostatske mešalne ventile (TMV) PN 10 in vključuje preskusne metode za preverjanje temperaturnega delovanja mešane vode na mestu uporabe pod 45 °C. To ne izključuje izbire višjih temperatur, če so na voljo. Kadar se te naprave uporabljajo za zaščito otrok, starejših in invalidov pred opeklinami je treba temperaturo mešane vode nastaviti na primerno temperaturo za kopanje (temperatura telesa — 38 °C), saj dobijo otroci opekline pri nižjih temperaturah kot odrasli. To ne pomeni, da ni potrebe po nadzoru majhnih otrok med kopanjem. Uporablja se za ventile, namenjene za uporabo na sanitarnih napravah v kuhinjah, umivalnicah (vključno z vsemi prostori s sanitarno armaturo, npr. stranišča in garderobe) in kopalnicami, ki delujejo v skladu s pogoji iz razpredelnice 1. Ta standard omogoča TMV-jem, da napajajo eno samo vtičnico ali majhno število vtičnic v »domači« uporabi (npr. en ventil za nadzor tuša, kopalne kadi, umivalnika, bideja), razen ventilov, posebej zasnovanih za napajanje velikega števila vtičnic (tj. za institucionalno uporabo). Opisani preskusi so tipski preskusi (laboratorijski preskusi) in ne kontrolni preskusi kakovosti, opravljeni med proizvodnjo. (...)
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1111:1998 - Sanitarne armature - Termostatska mešalna armatura (PN 10) - Splošne tehnične zahteve 01-okt-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi