SIST ISO 3058:2015

Oznaka standarda: SIST ISO 3058:2015
Koda projekta: 001712
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non-destructive testing - Aids to visual inspection - Selection of low-power magnifiers
Naslov (slovenski): Neporušitvene preiskave - Pripomočki za vizualne preglede - Izbor povečevalnikov z majhno zmogljivostjo povečanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 3058:2015 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv
ICS: 19.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Referenčna oznaka: ISO 3058:1998
Področje projekta (angleško): 1.1 This International Standard specifies the characteristics of the following types of low-power magnifiers and gives recommendations for their selection for the inspection of surfaces. — Single-element magnifiers of magnification typically up to ´4 (Type A). — Multi-element magnifiers of magnification typically up to ´10 (Type B). — Twin-system magnifiers of magnification typically up to ´15 (Type C), categorized as follows: a) binocular, normally with a long working distance (Type C.1); b) bi-ocular1), including those refined with stops or other attachments, for quasi-stereoscopic vision (Type C.2). — Concave-mirror magnifiers with front-surface reflectors in powers typically up to ´6 (Type D). 1.2 This International Standard is not concerned with: — watch-makers' loupes and spectacles; — single-element, spherical- or cylindrical-lens magnifiers in which either the lens or the lens-mount rests on the surface of the object to be examined (this includes magnifiers provided with any form of graduated scale for the purpose of measurement); — plastic lens sacs, liquid-filled; — magnifiers intended for the examination of internal surfaces.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta mednarodni standard določa značilnosti naslednjih vrst povečevalnikov z majhno zmogljivostjo povečanja in navaja priporočila za njihov izbor za namene pregleda površin. – Enoelementni povečevalniki z običajno zmogljivostjo povečanja do največ 4-krat (tip A). – Večelementni povečevalniki z običajno zmogljivostjo povečanja do največ 10-krat (tip B). – Povečevalniki z dvojnim sistemom z običajno zmogljivostjo povečanja do največ 15-krat (tip C), ki so razvrščeni na naslednji način: a) binokular, običajno z dolgo delovno razdaljo (tip C.1); b) bi-okular1), vključno z naprednejšimi z zaslonkami ali drugimi dodatki, za skoraj stereoskopski vid (tip C.2). ľ Povečevalniki s konkavnim zrcalom z reflektorji sprednje površine in običajno zmogljivostjo do 6-krat (tip D). 1.2 Ta mednarodni standard ne zadeva: – povečevalnih stekel in očal urarjev; – enoelementnih povečevalnikov s sferičnimi ali cilindričnimi lečami, pri katerih so leče ali nastavek leč na površini predmeta, ki se proučuje (to vključuje povečevalnike, opremljene s kakršno koli graduirano skalo za merjenje); – plastične kapsule z lečo, napolnjene s tekočino; – povečevalniki, namenjeni preučevanju notranjih površin.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 3058:1996 - Neporušitveno preskušanje - Pripomočki za vizualne preglede - Izbor povečevalnikov nizke zmogljivosti povečanja 01-mar-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi