SIST-TS CEN/TS 13649:2015

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 13649:2015
Koda projekta: 00264120
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Sorptive sampling method followed by solvent extraction or thermal desorption
Naslov (slovenski): Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije posameznih organskih spojin v plinasti fazi - Vzorčenje z adsorpcijo in ekstrakcija s topilom ali termična desorpcija
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 13649:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 13649:2014
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies procedures for the sampling, preparation and analysis of individual volatile organic compounds (VOCs) in waste gas, such as those arising from solvent using processes. It is a reference method. The results obtained using this Standard are expressed as the mass concentration (mg/m³) of the individual gaseous organic compounds. This Standard is suitable for measuring individual VOCs ranging in concentration from about 0,5 mg/m³ (solid adsorbent / solvent extraction methods) or from about 0,005 mg/m3 (thermal desorption methods). The upper range is defined by the method selected An Alternative Method may be used provided that the user can demonstrate equivalence to this method according to the Technical Specification CEN/TS 14793, to the satisfaction of his national accreditation body or law. This standard may be used to meet the monitoring requirements of applicable EC Directives. This standard may be used for other organic compounds where validated. This standard is not suitable for measuring total organic carbon (TOC). For the measurement of the mass concentration of total organic carbon then EN 12619 is applicable.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa postopke za vzorčenje, pripravo in analizo posameznih hlapnih organskih spojin (VOC) v odpadnem plinu, kot so spojine, ki nastanejo pri postopkih, pri katerih se uporablja topilo. To je referenčna metoda. Rezultati, pridobljeni z uporabo tega standarda, so izraženi kot masna koncentracija (mg/m³) posameznih organskih spojin v plinasti fazi. Ta standard je primeren za merjenje posameznih hlapnih organskih spojin v koncentraciji od približno 0,5 mg/m³ (ekstrakcija z adsorbentom v trdni fazi/ekstrakcija s topilom) ali 0,005 mg/m3 (termična desorpcija). Zgornja meja se določi z izbrano metodo. Alternativna metoda se lahko uporabi, če lahko uporabnik dokaže njeno enakovrednost s to metodo v skladu s tehnično specifikacijo CEN/TS 14793, ki jo priznava tudi nacionalni akreditacijski organ ali zakonodaja. Ta standard se lahko uporablja za izpolnitev zahtev glede nadzora iz veljavnih direktiv ES. Ta standard se lahko uporablja za druge organske spojine, kadar je to potrjeno. Ta standard ni primeren za merjenje skupnega organskega ogljika (TOC). Za merjenje masne koncentracije skupnega organskega ogljika se uporablja standard EN 12619.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13649:2002 - Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije posameznih organskih spojin v plinasti fazi - Metoda z aktivnim ogljem in desorpcije s topilom 01-feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi