SIST EN 50434:2015

Oznaka standarda: SIST EN 50434:2015
Koda projekta: 4164
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of household and similar appliances - Particular requirements for mains operated shredders and chippers
Naslov (slovenski): Varnost električnih gospodinjskih in podobnih aparatov - Posebne zahteve za omrežno napajane drobilnike in sekalnike
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50434:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 65.060.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-04
Referenčna oznaka: EN 50434:2014
Področje projekta (angleško): EN 50434 specifies safety requirements and their verification for the design and construction of hand fed, shredders/chippers with integral electric motor, not exceeding 250 V single phase, with or without vacuum assisted collection which are designed to reduce organic material to smaller pieces and are used in a stationary position by an operator standing on the ground. This standard applies to shredders/chippers with feed intake openings or segments, in this standard referred to as feed safety openings that in total will fit into a square of 250 mm x 250 mm. In this European Standard shredders and chippers are referred to collectively as machine(s). This European Standard does not cover requirements for - machines powered by combustion engines; NOTE 1 Combustion engine driven machines are covered by EN 13683. - machines driven by an external power source or by battery power; - machines with powered discharge intended to broadcast material or load vehicles; - machines with mechanically powered feed intake or attachments; - wood chippers for agricultural, lawn and park and forestry use; - machines powered from a 3 phase supply. This European Standard deals with all significant hazards presented by shredders/chippers when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable. EMC and environmental aspects, except noise, have not been considered in this European Standard. This European Standard is not applicable to machines which are manufactured before the date of publication of this document by CENELEC.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 50434 določa varnostne zahteve in njihovo preverjanje za načrtovanje ter konstrukcijo drobilnikov/sekalnikov z ročnim podajanjem in z vgrajenim električnim motorjem, katerih nazivna napetost ne presega 250 V pri eni fazi, z zbiranjem z vakuumom ali brez njega, ki so zasnovani za zmanjšanje organskih materialov na manjše koščke in se uporabljajo v stacionarnem položaju, z operaterjem, ki stoji na tleh. Ta standard velja za drobilnike/sekalnike s segmenti ali odprtinami za polnjenje, ki so v tem standardu poimenovane varnostne odprtine za polnjenje, ki skupaj ustrezajo kvadratu 250 mm x250 mm. V tem evropskem standardu se drobilnikom in sekalnikom skupaj reče stroji. Ta evropski standard ne obravnava zahtev za – stroje, ki jih napajajo motorji z zgorevanjem. OPOMBA 1: Stroji z motorji z zgorevanjem so obravnavani v standardu EN 13683; – stroje, ki jih poganja zunanji vir napajanja ali baterija; – stroje z motornim praznjenjem, ki so namenjeni raztresu materiala ali tovornim vozilom; – stroje z mehansko gnanim polnjenjem ali pritrditvami; – sekalnike lesa za uporabo v kmetijstvu, za trate, parke in gozdove; – stroje, ki se napajajo prek trifaznega napajanja. Ta evropski standard opisuje vsa večja tveganja, ki jih predstavljajo drobilniki/sekalniki, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji razumno predvidene nepravilne uporabe. Elektromagnetna združljivost in okoljski vidiki z izjemo hrupa niso obravnavani v tem evropskem standardu. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, izdelane pred datumom, ko je CENELEC objavil ta dokument.

Najbolje prodajani standardi