SIST EN 60060-2:2011

Oznaka standarda: SIST EN 60060-2:2011
Koda projekta: 22386
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems (IEC 60060-2:2010)
Naslov (slovenski): Tehnike visokonapetostnega preskušanja - 2. del: Merilni sistemi (IEC 60060-2:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60060-2:2011 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IVNT - Visokonapetostna tehnika
ICS: 19.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-03
Referenčna oznaka: EN 60060-2:2011
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60060 is applicable to complete measuring systems, and to their components, used for the measurement of high voltages during laboratory and factory tests with direct voltage, alternating voltage and lightning and switching impulse voltages as specified in IEC 60060-1. For measurements during on-site tests see IEC 60060-3. The limits on uncertainties of measurements stated in this standard apply to test levels stated in IEC 60071-1:2006. The principles of this standard apply also to higher levels but the uncertainty may be greater. This standard: � defines the terms used; � describes methods to estimate the uncertainties of high-voltage measurements; � states the requirements which the measuring systems shall meet; � describes the methods for approving a measuring system and checking its components; � describes the procedures by which the user shall show that a measuring system meets the requirements of this standard, including the limits set for the uncertainty of measurement.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60060 velja za celotne merilne sisteme in njihove komponente, uporabljene za merjenje visokih napetosti med laboratorijskimi in tovarniškimi preskusi z enosmerno napetostjo, izmenično napetostjo in napetostjo pri strelah ter impulznih preklopih, kot je določeno v IEC 60060-1. Za meritve med preskusi na mestu samem glej IEC 60060-3. Meje negotovosti meritev, ki so navedene v tem standardu, veljajo za preskusne stopnje, navedene v IEC 60071-1:2006. Načela tega standarda veljajo tudi za višnje stopnje, vendar je lahko negotovost večja. Ta standard: – opredeljuje uporabljene izraze; – opisuje metode za ocenjevanje negotovosti meritev visokega toka; – navaja zahteve, ki jih mora izpolnjevati celoten merilni sistem; – opisuje metode za odobritev merilnega sistema in preverjanje njegovih komponent; – opisuje postopke, s katerim uporabnik prikaže, da merilni sistem izpolnjuje zahteve tega standarda, vključno z mejnimi vrednostmi, postavljenimi za negotovost meritve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60060-2:1998 - High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems (IEC 60060-2:1994) 01-Jan-2014
Nadomešča SIST EN 60060-2:1998/A11:2000 - High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems - Amendment 1 01-Jan-2014
Revidiran SIST EN 60060-2:1998/A11:2000 - High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems - Amendment 1 07-Jan-2014
Revidiran SIST EN 60060-2:1998 - High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems (IEC 60060-2:1994) 07-Jan-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi