SIST EN 50643:2019

Oznaka standarda: SIST EN 50643:2019
Koda projekta: 58932
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment
Naslov (slovenski): Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Merjenje porabe električne energije v stanju omrežne pripravljenosti na robu omrežja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50643:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema
ICS: 35.260 97.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-01
Referenčna oznaka: EN 50643:2018
Področje projekta (angleško): 1.1 Equipment in the scope of this standard This European Standard specifies methods of measurement of electrical power consumption in networked standby and the reporting of the results for edge equipment. Power consumption in standby (other than networked standby) is covered by EN 50564, including the input voltage range. This European Standard also provides a method to test power management and whether it is possible to deactivate wireless network connection(s). NOTE 1 This standard has been written in particular to support Commission Regulation (EU) No 801/2013 for the measurement of energy consumption in networked standby. This standard applies to electrical products with a rated input voltage of 230 V a.c. for single phase products and 400 V a.c. for three phase products. NOTE 2 The measurement of energy consumption and performance of products during intended use are generally specified in product standards and are not covered by this standard. NOTE 3 The term "products" in this standard includes household appliances or information technology products, consumer electronics, audio, video and multimedia systems; however the measurement methodology could be applied to other products. Where this standard is referenced by more specific standards or procedures, these should define and name the relevant conditions to which this test procedure is applied. 1.2 Equipment not in the scope of this standard This European Standard does not apply to the measurement of electrical power consumption in networked standby for interconnecting equipment. NOTE Measurement of electrical power consumption in networked standby for interconnecting equipment is the subject of ETSI standard EN 303 423 "Environmental Engineering (EE) - Electrical and electronic household and office equipment; Measurement of networked standby power consumption for interconnecting equipment".
Področje projekta (slovensko): 1.1 Oprema, ki spada na področje uporabe tega standarda Ta evropski standard določa metode merjenja porabe električne energije v stanju omrežne pripravljenosti in poročanje o rezultatih za opremo na robu omrežja. Poraba energije v pripravljenosti (ki ni omrežna pripravljenost), vključno z razponom vhodne napetosti, je zajeta v standardu EN 50564. Ta evropski standard zagotavlja tudi metodo za preskušanje upravljanja energije in tega, ali je mogoče onemogočiti brezžične omrežne povezave. OPOMBA 1: Ta standard je bil oblikovan zlasti za podporo Uredbi Komisije (EU) št. 801/2013 za merjenje porabe električne energije v stanju omrežne pripravljenosti. Ta standard se uporablja za električne izdelke z nazivno vhodno napetostjo 230 V AC za enofazne izdelke in 400 V AC za trifazne izdelke. OPOMBA 2: Meritve porabe energije in zmogljivosti izdelkov med predvideno uporabo so običajno določene v standardih za izdelke in niso zajete v tem standardu. OPOMBA 3: Izraz »izdelki« v tem standardu vključuje gospodinjske aparate ali izdelke informacijske tehnologije, potrošniško elektroniko, avdio, video in večpredstavnostne sisteme, vendar se metodologija merjenja lahko uporablja tudi pri drugih izdelkih. Kjer se ta standard sklicuje na več določenih standardov ali postopkov, naj bi ti opredelili in poimenovali ustrezne pogoje, za katere se uporablja ta preskusni postopek. 1.2 Oprema, ki ne spada na področje uporabe tega standarda Ta evropski standard se ne uporablja za merjenje porabe električne energije v stanju omrežne pripravljenosti za povezovalno opremo. OPOMBA: Merjenje porabe električne energije v stanju omrežne pripravljenosti za povezovalno opremo je predmet standarda ETSI EN 303 423 »Okoljski inženiring (EE) - Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Meritve porabe energije povezovalne opreme v omrežni pripravljenosti«.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50643:2019/A1:2021 - Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Merjenje porabe električne energije v stanju omrežne pripravljenosti na robu omrežja 03-Mar-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi