SIST ISO 3734:2014

Oznaka standarda: SIST ISO 3734:2014
Koda projekta: 009221
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum products - Determination of water and sediment in residual fuel oils - Centrifuge method
Naslov (slovenski): Naftni proizvodi - Določevanje vode in sedimentov v težkih gorivih - Metoda s centrifugo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 3734:2014 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.160.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Referenčna oznaka: ISO 3734:1997
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method for the laboratory determination of the sum of water and sediment in residual fuel oils using the centrifuge method. With some oils it is difficult to obtain water or sediment contents using this method. When this situation is encountered, IS0 3733 and IS0 3735 should be used. NOTE - It has been observed that centrifugal methods of determination of water and sediment may, in many cases, give erroneous results. This is especially so when use of a high-speed mixer has been employed to obtain a representative sample. The method is therefore not entirely satisfactory and the amount of water determined is almost always lower than the actual water content. Significant quantities of water and sediment can cause operational problems in handling equipment and in engines and burners, particularly when the water present contains mineral salts. Design of residual fuel oil treatment facilities, such as filters or centrifuges, is based on a maximum quantity of material to be removed before combustion. Residual fuel oils destined for further refinery processing also require low levels of water and sediment to minimize corrosion problems.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metodo laboratorijskega določevanja količine vode in sedimentov v težkih gorivih s metodo s centrifugo. Pri nekaterih težkih gorivih je s to metodo težko pridobiti vsebnost vode ali sedimentov. V takšnem primeru je treba uporabiti standarda ISO 3733 in ISO 3735. OPOMBA – Ugotovljeno je bilo, da metode centrifuge za določevanje vode in sedimentov v številnih primerih dajo napačne rezultate. To še posebej velja, ko je za pridobitev reprezentativnega vzorca bil uporabljen hitri mešalnik. Metoda tako ni v celoti zadovoljiva in določena količina vode je skoraj vedno nižja od dejanske vsebnosti vode. Večja vsebnost vode in sedimentov lahko povzroči operativne težave pri ravnanju z opremo in v motorjih in gorilnikih, še posebej kadar prisotna voda vsebuje mineralne soli. Zasnova objektov za obdelavo trdih goriv, kor so filtri ali centrifuge, temelji na največji količini materiala, ki ga je treba odstraniti pred zgorevanjem. Trda goriva, ki so namenjena nadaljnji rafinacijski obdelavi, prav tako zahtevajo nizke ravni vsebnosti vode in sedimentov, da bi se zmanjšale težave s korozijo.

Najbolje prodajani standardi