SIST EN ISO 717-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 717-1:2013
Koda projekta: 00126093
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2013)
Naslov (slovenski): Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku (ISO 717-1:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 717-1:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 91.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Področje projekta (angleško): This part of ISO 717: a) defines single-number quantities for airborne sound insulation in buildings and of building elements such as walls, floors, doors, and windows; b) takes into consideration the different sound level spectra of various noise sources such as noise sources inside a building and traffic outside a building; c) gives rules for determining these quantities from the results of measurements carried out in onethird- octave or octave bands in accordance with ISO 10140-2, ISO 140-4, and ISO 140-5. The single-number quantities in accordance with this part of ISO 717 are intended for rating airborne sound insulation and for simplifying the formulation of acoustical requirements in building codes. An additional single-number evaluation in steps of 0,1 dB is indicated for the expression of uncertainty(except for spectrum adaptation terms). The required numerical values of the single-number quantities are specified according to varying needs. The single-number quantities are based on results of measurements in one-third-octave bands or octave bands. For laboratory measurements made in accordance with ISO 10140, single-number quantities should be calculated using one-third-octave bands only. The rating of results of measurements carried out over an enlarged frequency range is dealt with in Annex B.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 717: a) določa enoštevilčne vrednosti za izolirnost pred zvokom v zraku v stavbah in izolirnost gradbenih elementov, kot so stene, tla, vrata in okna; b) upošteva različne spektre zvočnih ravni različnih virov hrupa, kot so viri hrupa v stavbi in hrup prometa zunaj nje; c) določa pravila za opredeljevanje teh količin na podlagi rezultatov meritev, opravljenih v pasovih ene tretjine oktave ali oktavnih pasovih v skladu s standardi ISO 10140-2, ISO 140-4 in ISO 140-5. Enoštevilčne vrednosti v skladu s tem delom standarda ISO 717 so namenjene vrednotenju izolirnosti pred zvokom v zraku in poenostavitvi formulacije akustičnih zahtev v gradbenih predpisih. Dodatna ocena enoštevilčne vrednosti v korakih po 0,1 dB je navedena za izražanje merilne negotovosti (razen faktorjev prilagoditve spektra). Zahtevane številske vrednosti enoštevilčnih količin so opredeljene glede na različne potrebe. Enoštevilčne vrednosti temeljijo na rezultatih meritev v pasovih ene tretjine oktave ali oktavnih pasovih. Za laboratorijske meritve, opravljene v skladu s standardom ISO 10140, naj bi se enoštevilčne vrednosti izračunale izključno s pasovi ene tretjine oktave. Vrednotenje rezultatov meritev, opravljenih v večjem frekvenčnem obsegu, je obravnavano v dodatku B.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 717-1:1997 - Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku (ISO 717-1:1996) 01-maj-2013
Nadomešča SIST EN ISO 717-1:1997/A1:2006 - Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku - Dopolnilo 1: Pravilo zaokroževanja na eno decimalko in na celoštevilčna števila (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) 01-maj-2013
Revidiran oSIST prEN ISO 717-1:2020 - Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku (ISO/DIS 717-1:2019) 19-dec-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi