SIST EN 12750:2013

Oznaka standarda: SIST EN 12750:2013
Koda projekta: 00142160
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Four sided moulding machines
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalni stroji za štiristransko obdelavo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12750:2013 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-04
Referenčna oznaka: EN 12750:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4, which are relevant to stationary four sided moulding machines with a maximum working width of 350 mm and a maximum speed of the integrated work-piece feed of 200 m/min, with electrical and/or electronic control system, hereafter referred to as "machines" designed to cut solid wood, chipboard, fibreboard, plywood and also these materials where these are covered with plastic laminate or edgings when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer, including reasonably foreseeable misuse of the machine (see 6.3 c)). For the definition of a stationary machine, see 3.22. This European Standard deals also with hazards relating to the following optional work units: - universal spindle; - glass bead cutting unit. This European Standard is not applicable to machines designed for machining logs which have not previously been machined. This European Standard does not deal with any hazards relating to: a) in-feed devices (magazines, hoppers, etc.); NOTE For mechanical in-feed devices which also prevent access to the in-feed opening, see 5.3.7.2. b) the combination of single machines with any other machine as part of a line; c) out-feed devices (e.g. mechanical handling systems) except for hazards related to ejection from the machine due to climb cutting. This European Standard is not applicable to four sided moulding machines which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard obravnava vsa večja tveganja, nevarne razmere in dogodke iz točke 4, ki se nanašajo na stacionarne rezkalne stroje za štiristransko obdelavo z največjo delovno širino 350 mm in najvišjo hitrostjo integriranega podajalnika obdelovanca 200 m/min, ki so opremljeni z električnim in/ali elektronskim krmilnim sistemom, v nadaljnjem besedilu »stroji«, ki so namenjeni za rezanje polnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih plošč ali vezanih plošč in teh materialov, prevlečenih s plastjo ali obrobo iz plastike, ter se uporabljajo v skladu z namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo stroja (glej točko 6.3.c)). Za definicijo stacionarnega stroja glej točko 3.22. Ta evropski standard obravnava tudi tveganja, povezana z naslednjimi izbirnimi delovnimi enotami: – univerzalno vreteno; – rezalna enota za steklene kroglice. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, namenjene za strojno obdelavo hlodov, ki še niso bili strojno obdelani. Ta evropski standard ne obravnava nevarnosti, povezanih z naslednjimi napravami: a) podajalnimi napravami (nabojniki, dozirniki itd.); OPOMBA Za mehanske podajalne naprave, ki preprečujejo dostop do odprtine za podajanje, glej točko 5.3.7.2. b) kombinacijo posameznih strojev in drugih strojev kot del proizvodnje; c) izvržne naprave (npr. sistemi za mehansko upravljanje), razen za nevarnosti v povezavi z izvrženjem iz stroja zaradi rezanja navzgor. Ta evropski standard se ne uporablja za rezkalne stroje za štiristransko obdelavo, ki so bili izdelani pred objavo dokumenta kot standarda EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12750:2002+A1:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalnik za štiristransko obdelavo 01-apr-2013
Revidiran oSIST prEN ISO 19085-14:2019 - Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 14. del: Rezkalni stroji za štiristransko obdelavo (ISO/DIS 19085-14:2019) 19-feb-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi