SIST CWA 17354:2019

Oznaka standarda: SIST CWA 17354:2019
Koda projekta: WS093001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial Symbiosis: Core Elements and Implementation Approaches
Naslov (slovenski): Industrijska simbioza: Osnovni elementi in izvedbeni pristopi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST CWA 17354:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.020.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-01
Referenčna oznaka: CWA 17354:2018
Področje projekta (angleško): Industrial symbiosis is the use by one company or sector of underutilised resources broadly defined (including waste, by-products, residues, energy, water, logistics, capacity, expertise, equipment and materials) from another, with the result of keeping resources in productive use for longer. It presents a systems approach to a more sustainable and integrated industrial economy that identifies business opportunities to improve resource utilisation and productivity. The objectives of this CEN Workshop Agreement (CWA) are to support the mainstream adoption of good practice approaches proven through implementation by advancing the mutual understanding of actors (public, private, third sector, and community) currently using the term industrial symbiosis in different ways. This CWA is intended to help the above actors consider and implement industrial symbiosis.
Področje projekta (slovensko): Industrijska simbioza je uporaba premalo izkoriščenih virov, ki so široko opredeljeni (vključno z odpadki, stranskimi proizvodi, ostanki, energijo, vodo, logistiko, zmogljivostjo, strokovnim znanjem, opremo in materiali), med posameznimi podjetji ali sektorji za namene ohranjanja dolgotrajne produktivnosti virov. Zajema sistematski pristop k bolj trajnostni in integrirani industrijski ekonomiji, ki prepoznava poslovne priložnosti za izboljšanje izkoriščenosti ter produktivnosti virov. Cilj tega dogovora v okviru delavnice CEN (CWA) je podpreti prevzemanje pristopov dobre prakse, potrjene na podlagi izvajanja, s spodbujanjem medsebojnega razumevanja izvajalcev (javnih, zasebnih, tretjesektorskih in skupnostnih), pri katerih se izraz industrijska simbioza trenutno uporablja na različne načine. Namen tega dogovora je zgoraj navedenim izvajalcev ponuditi pomoč pri obravnavi in izvajanju industrijske simbioze.

Najbolje prodajani standardi