SIST EN 1911:2011

Oznaka standarda: SIST EN 1911:2011
Koda projekta: 00264100
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method
Naslov (slovenski): Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije plinastih kloridov, izraženih kot HCl - Standardna referenčna metoda
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1911:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-02
Referenčna oznaka: EN 1911:2010
Področje projekta (angleško): The method described in this European Standard determines the concentration of chlorinated compounds in a flue gas that - after passage of the sampling system including a particle filter - give Cl- ions in the absorption solution. This Standard Reference Method has been evaluated during field tests on waste incineration. The method applies to waste gases in which chlorides concentration expressed as HCl may vary between 1 mg-m-3 and 5 000 mg-m-3 under normal pressure and temperature conditions (see Note 1), and according to emission limit values laid down, for example, in the Council Directive 2000/76/EC on waste incineration plants. NOTE 1 The limit values of this European Standard are expressed in mg HCl/m3, on dry basis, at the reference conditions of 273 K and 101,3 kPa and at the reference O2 concentration.
Področje projekta (slovensko): Metoda, ki je opisana v tem evropskem standardu, določa koncentracijo kloriranih spojin v odpadnih (dimnih) plinih, iz katerih se - po prehodu skozi sistem vzorčenja, vključno s filtriranjem delcev, v absorpcijski raztopini absorbirajo Cl- ioni. Ta standardna referenčna metoda je bila ovrednotena med terenskimi preskusi pri sežiganju odpadkov. Metoda velja za odpadne pline, v katerih se lahko koncentracija kloridov, izražena kot HCl, giblje od 1 mg-m3 do 5000 mg-m3 pri normalnih pogojih (tlak, temperatura)(glej opombo 1) ter v skladu z mejnimi vrednostmi emisij, določenih na primer v Direktivi Sveta 2000/76/ES o sežigalnicah odpadkov. OPOMBA 1 Mejne vrednosti so v tem evropskem standardu izražene v mg HCl/m3 (suhe snovi) pri normalnih pogojih (273 K,101,3 kPa) in referenčni koncentraciji O2.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1911-3:1999 - Emisije nepremičnih virov - Ročna metoda določevanja HCl - 3. del: Analiza absopcijskih raztopin in izračun koncentracij plinov 01-feb-2011
Nadomešča SIST EN 1911-1:1999 - Emisije nepremičnih virov - Ročna metoda določevanja HCl - 1. del: Metoda vzorčenja plinov 01-feb-2011
Nadomešča SIST EN 1911-2:1999 - Emisije nepremičnih virov - Ročna metoda določevanja HCl - 2. del: Absorpcija plinastih spojin (plinska metoda) 01-feb-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi