SIST EN 1911:2011

Oznaka standarda: SIST EN 1911:2011
Koda projekta: 00264100
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method
Naslov (slovenski): Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije plinastih kloridov, izraženih kot HCl - Standardna referenčna metoda
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1911:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-02
Referenčna oznaka: EN 1911:2010
Področje projekta (angleško): The method described in this European Standard determines the concentration of chlorinated compounds in a flue gas that - after passage of the sampling system including a particle filter - give Cl- ions in the absorption solution. This Standard Reference Method has been evaluated during field tests on waste incineration. The method applies to waste gases in which chlorides concentration expressed as HCl may vary between 1 mg-m-3 and 5 000 mg-m-3 under normal pressure and temperature conditions (see Note 1), and according to emission limit values laid down, for example, in the Council Directive 2000/76/EC on waste incineration plants.
Področje projekta (slovensko): Metoda, ki je opisana v tem evropskem standardu, določa koncentracijo kloriranih spojin v atmosferi, ki - po prehodu vzorčnega sistema, vključno s filtrom delcev – dajejo ione C1 v absorpcijsko raztopino. Ta standardna referenčna metoda je bila ocenjena med terenskimi preskusi pri sežiganju odpadkov. Metoda velja za odpadne pline, v katerih se lahko koncentracija kloridov, izražena kot HC1, spreminja od 1 mg-m-3 do 5000 mg-m-3 pod običajnim tlakom in pri običajnih temperaturnih pogojih (glej opombo 1) ter v skladu z določenimi mejnimi vrednostmi emisij, na primer v Direktivi Sveta 2000/76/ES o sežigalnicah odpadkov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1911-3:1999 - Emisije nepremičnih virov - Ročna metoda določevanja HCl - 3. del: Analiza absopcijskih raztopin in izračun koncentracij plinov 01-feb-2011
Nadomešča SIST EN 1911-1:1999 - Emisije nepremičnih virov - Ročna metoda določevanja HCl - 1. del: Metoda vzorčenja plinov 01-feb-2011
Nadomešča SIST EN 1911-2:1999 - Emisije nepremičnih virov - Ročna metoda določevanja HCl - 2. del: Absorpcija plinastih spojin (plinska metoda) 01-feb-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi