SIST EN 62439-5:2010

Oznaka standarda: SIST EN 62439-5:2010
Koda projekta: 22120
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communication networks high availability automation networks - Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP) (IEC 62439-5:2010)
Naslov (slovenski): Industrijska komunikacijska omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 5. del: Protokol redundance Beacon (BRP) (IEC 62439-5:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62439-5:2010 angleški jezik Active SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.01 35.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Razveljavitev: 01-jan-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-01
Področje projekta (angleško): The IEC 62439 series is applicable to high-availability automation networks based on the ISO/IEC 8802-3 (IEEE 802.3) (Ethernet) technology. This part of the IEC 62439 series specifies a redundancy protocol that is based on the duplication of the network, the redundancy protocol being executed within the end nodes, as opposed to a redundancy protocol built in the switches. Fast error detection is provided by two beacon nodes, the switchover decision is taken in every node individually. The crossnetwork connection capability enables single attached end nodes to be connected on either of the two networks.
Področje projekta (slovensko): Serija IEC 62439 velja za omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo, osnovana na ISO/IEC 8802-3 (IEEE 802.3) (eternet) tehnologiji. Ta del serije IEC 62439 določa redundančni protokol, osnovan na podvajanju omrežja, kjer se redundančni protokol izvaja znotraj končnih vozlišč, v nasprotju z redundančnimi protokoli, vgrajenimi v stikala. Hitro zaznavanje napak je zagotovljeno z dvema vozliščema-oddajnikoma, odločitev za preklop pa se izvede na vsakem vozlišču posebej. Med-mrežna sposobnost povezave omogoča enojnim priključenim končnim vozliščem, da so lahko povezana na obeh omrežjih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62439:2008 - Mreže za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo 13-maj-2010
Revidiran SIST EN 62439:2008 - Mreže za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo 05-mar-2013
Nadomeščen z SIST EN IEC 62439-5:2018 - Industrijska komunikacijska omrežja - Omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 5. del: Redundančni protokol radijskega odzivnika (BRP) (IEC 62439-5:2016) 06-feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi