SIST EN IEC 62443-2-4:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62443-2-4:2019
Koda projekta: 66772
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers (IEC 62443-2-4:2015)
Naslov (slovenski): Zaščita industrijske avtomatizacije in nadzornih sistemov - 2-4. del: Zahteve za program varnosti zaščite za ponudnike storitev IACS (IEC 62443-2-4:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62443-2-4:2019 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.01 35.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN IEC 62443-2-4:2019
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62443 specifies a comprehensive set of requirements for security capabilities for IACS service providers that they can offer to the asset owner during integration and maintenance activities of an Automation Solution. Because not all requirements apply to all industry groups and organizations, Subclause 4.1.4 provides for the development of Profiles that allow for the subsetting of these requirements. Profiles are used to adapt this document to specific environments, including environments not based on an IACS. NOTE 1 The term “Automation Solution” is used as a proper noun (and therefore capitalized) in this part of IEC 62443 to prevent confusion with other uses of this term. Collectively, the security capabilities offered by an IACS service provider are referred to as its Security Program. In a related specification, IEC 62443-2-1 describes requirements for the Security Management System of the asset owner. NOTE 2 In general, these security capabilities are policy, procedure, practice and personnel related. Figure 2 illustrates how the integration and maintenance capabilities relate to the IACS and the control system product that is integrated into the Automation Solution. Some of these capabilities reference security measures defined in IEC 62443-3-3 that the service provider must ensure are supported in the Automation Solution (either included in the control system product or separately added to the Automation Solution).
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62443 določa izčrpen sklop zahtev za zmogljivosti zaščite za ponudnike storitev IACS, ki jih lahko ponudijo lastniku dobrine med integracijo in vzdrževanjem Rešitve avtomatizacije. Ker vse zahteve ne veljajo za vse industrijske skupine in organizacije, podtočka 4.1.4 zagotavlja razvoj profilov, ki omogočajo podnabor teh zahtev. Profili se uporabljajo za prilagoditev tega dokumenta posebnim okoljem, vključno z okolji, ki ne temeljijo na skupnosti IACS. OPOMBA 1: Izraz »Rešitev avtomatizacije« se v tem delu standarda IEC 62443 uporablja kot lastno ime (in je zato zapisan z veliko začetnico), da ga ni mogoče zamenjati z drugimi uporabami tega izraza. Skupaj se zmogljivosti zaščite, ki jih ponuja ponudnik storitev IACS, imenujejo njegov program varnosti zaščite. V povezani specifikaciji standard IEC 62443-2-1 opisuje zahteve za sistem vodenja zaščite lastnika dobrine. OPOMBA 2: Na splošno so te zmogljivosti zaščite povezane s politiko, postopki, prakso in osebjem. Na sliki 2 je prikazano, kako so zmogljivosti integracije in vzdrževanja povezane s skupnostjo IACS in izdelkom nadzornega sistema, ki je integriran v Rešitev avtomatizacije. Nekatere od teh zmogljivosti se navezujejo na ukrepe za zaščito iz standarda IEC 62443-3-3, za katere mora ponudnik storitev zagotoviti, da jih Rešitev avtomatizacije podpira (so vključeni v izdelku nadzornega sistema ali pa so v Rešitev avtomatizacije dodani posebej).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN IEC 62443-2-4:2019/A1:2019 - Zaščita industrijske avtomatizacije in nadzornih sistemov - 2-4. del: Zahteve za program zaščite za ponudnike storitev IACS - Dopolnilo A1 (IEC 62443-2-4:2015/A1:2017) 17-apr-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi