SIST EN 196-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN 196-2:2013
Koda projekta: 00051115
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
Naslov (slovenski): Metode preskušanja cementa - 2. del: Kemijska analiza cementa
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 196-2:2013 angleški jezik Active SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo
ICS: 71.040.40 91.100.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-10
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the methods for the chemical analysis of cement. This document describes the reference methods and, in certain cases, an alternative method which can be considered to be equivalent. In the case of a dispute, only the reference methods are used. An alternative performance-based method using X-ray fluorescence (XRF) is described for SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, Mn2O3, SrO, Cl and Br. When correctly calibrated according to the specified procedures and reference materials, it provides a method equivalent to the reference methods but has not been validated for use yet as a reference procedure for conformity and dispute purposes. It can be applied to other relevant elements when adequate calibrations have been established. This method is based on beads of fused sample and analytical validation using certified reference materials, together with performance criteria. A method based on pressed pellets of un-fused sample can be considered as equivalent, providing that the analytical performance satisfies the same criteria. Any other methods may be used provided they are calibrated, either against the reference methods or against internationally accepted reference materials, in order to demonstrate their equivalence. This document describes methods which apply principally to cements, but which can also be applied to their constituent materials. They can also be applied to other materials, the standards for which call up these methods. Standard specifications state which methods are to be used.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metode za kemijsko analizo cementa. V tem dokumentu so opisane referenčne metode in v nekaterih primerih alternativna metoda, s katero lahko pridobimo enakovredne rezultate. V primeru spora se uporabijo le referenčne metode. Alternativna rentgenska fluorescenčna metoda, ki temelji na rezultatih, je opisana za SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, Mn2O3, SrO, Cl in Br. Ob ustrezni kalibraciji v skladu z določenimi postopki in referenčnimi materiali predstavlja metodo, ki je enakovredna referenčnim metodam, vendar še ni bila potrjena za uporabo kot referenčni postopek za namene skladnosti in spora. Uporabi se lahko za druge ustrezne elemente, ko so izvedene ustrezne kalibracije. Ta metoda temelji na kroglicah taljenega vzorca in analitični validaciji s certificiranimi referenčnimi materiali in merili delovanja. Z metodo, ki temelji na stisnjenih peletih netaljenega vzorca, lahko pridobimo enakovredne rezultate, če analitično delovanje ustreza enakim merilom. Uporabijo se lahko tudi druge metode, če so kalibrirane glede na referenčne metode ali mednarodno sprejete referenčne materiale, s čimer se dokaže njihova enakovrednost. V tem dokumentu so opisane metode, ki v osnovi veljajo za cemente, vendar lahko veljajo tudi za njihove sestavne materiale. Veljajo lahko tudi za druge materiale, katerih standardi vključujejo te metode. Standardne specifikacije določajo, katere metode morajo biti uporabljene.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 196-2:2005 - Metode preskušanja cementa - 2. del: Kemijska analiza cementa 01-okt-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi