SIST EN 12599:2013

Oznaka standarda: SIST EN 12599:2013
Koda projekta: 00156143
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ventilation for buildings - Test procedures and measurement methods to hand over air conditioning and ventilation systems
Naslov (slovenski): Prezračevanje stavb - Preskusni postopki in merilne metode za predajo klimatskih in prezračevalnih sistemov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12599:2013 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 91.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-02
Referenčna oznaka: EN 12599:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies checks, test methods and measuring instruments in order to verify the fitness for purpose of the installed systems primarily for handing over which will be partially performed before, during and after handing over. This European Standard enables the choice between simple test methods, when sufficient, and extensive measurements, when necessary. This European Standard applies to mechanically operated ventilation and air conditioning systems as specified in EN 12792 and comprising any of the following: - air terminal devices and units, - air handling units, - air distribution systems (supply, extract, exhaust), - fire protection devices, - automatic control devices. When the system is set, adjusted and balanced measurement methods described in this European Standard apply. This European Standard does not apply to: - heat generating systems and their control, - refrigerating systems and their control, - distribution of heating and cooling medium to the air handling units, - compressed air supplying systems, - water conditioning systems, - central steam generating systems for air humidifying, electric supply systems. This European Standard applies to ventilation and air conditioning systems designed for the maintenance of comfort conditions in buildings. It is not applicable in the case of systems for the control of industrial or other special process environments. In the latter case, however, it may be referred to if the system technology is similar to that of the above mentioned ventilation and air conditioning systems. This European Standard does not include any requirements concerning the installation contract. However, in order to facilitate the application of this standard, the installation contract should refer to the provisions which are listed in Annex F. The measuring methods in this European Standard can be used in the frame of the energy inspection of airconditioning systems according to EU Directive 2010/31/EU "Energy performance of buildings Directive" (see EN 15239, EN 15240). This European Standard may be used for residential and dwelling ventilation systems.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preverjanja, preskusne metode in merilne instrumente za preverjanje ustreznosti nameščenih sistemov namenu, predvsem za predajo, ki se deloma izvede pred predajo, med njo in po njej. Ta evropski standard omogoča izbiro med preprostimi preskusnimi metodami, kadar so zadostne, in obsežnimi meritvami, kadar so potrebne. Ta evropski standard se uporablja za sisteme mehanskega prezračevanja in klimatizacije iz standarda EN 12792, ki so sestavljeni iz: – zračne naprave in enote, – centralne enote, – sistemi za porazdelitev zraka (dovod, odstranjevanje, odvod), – naprave za zaščito pred ognjem, – naprave za samodejni nadzor. Merilne metode, opisane v tem evropskem standardu, se uporabijo, ko je sistem nastavljen, prilagojen in uravnan. Ta evropski standard ne velja za: – sisteme generiranja toplote in krmiljenje teh sistemov, – hladilne sisteme in krmiljenje teh sistemov, – porazdelitev grelnega in hladilnega sredstva v centralnih enotah, – sisteme stisnjenega zraka, – sisteme za pripravo pitne vode, – centralni parni sistemi za vlaženje zraka, varnostno napajanje. Ta evropski standard se uporablja za sisteme za prezračevanje in klimatizacijo, ki so namenjeni vzdrževanju udobnih pogojev v zgradbah. Ne uporablja se za sisteme za nadzor industrijskih ali drugih okolij za posebne postopke. Vendar se lahko za tak primer uporabi, če je sistemska tehnologija podobna tehnologiji omenjenih sistemov za prezračevanje in klimatizacijo. Ta evropski standard ne vključuje zahtev za pogodbe o namestitvi. Vendar je treba zaradi lažje uporabe tega standarda pri pogodbi o namestitvi upoštevati določbe, navedene dodatku F. Merilne metode iz tega evropskega standarda se lahko uporabljajo v okviru energetskih pregledov klimatskih sistemov v skladu z Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb (glej standarda EN 15239, EN 15240). Ta evropski standard se lahko uporablja za prezračevalne sisteme v stanovanjih in hišah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12599:2000/AC:2004 - Prezračevanje stavb - Preskusi in merilne metode za predajo vgrajenih prezračevalnih naprav in klimatizirnih sistemov 01-feb-2013
Nadomešča SIST EN 12599:2001 - Prezračevanje stavb - Preskusi in merilne metode za predajo vgrajenih prezračevalnih naprav in klimatizirnih sistemov 01-feb-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi