SIST EN 50598-3:2015

Oznaka standarda: SIST EN 50598-3:2015
Koda projekta: 24604
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 3: Quantitative eco design approach through life cycle assessment including product category rules and the content of environmental declarations
Naslov (slovenski): Okoljsko primerna zasnova motornih pogonskih sistemov, motornih zaganjalnikov, močnostne elektronike in njihove aplikacije, ki jih ti poganjajo - 3. del: Kvantitativni pristop k okoljsko primerni zasnovi z ocenjevanjem življenjskega cikla, vključno s pravili za kategorijo proizvoda in vsebino okoljskih deklaracij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50598-3:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 13.020.99 29.160.30 31.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 50598-3:2015
Področje projekta (angleško): This part of EN 50598 specifies the process and requirements to implement environmental conscious product design principles, to evaluate eco-design performance and to communicate the potential environmental impacts for power driven systems, motor starters, power electronics (e.g. Complete Drive Modules, CDM) used in motor driven applications (motor driven loads) for low voltage (less than 1000V) and in the power range of 0,12 kW up to 1000 kW during the whole life cycle. It defines the content for 2 different environmental declaration types:  The basic version, an environmental declaration type II, with basic data and qualitative statements on eco design, as defined in EN ISO 14021  The full version, an environmental declaration type III as defined in EN ISO 14025, including quantitatively evaluated potential environmental impacts. For that product category rules [PCR] for motor system components are included to assure an harmonized life cycle assessment methodology. This part of EN 50598 is harmonized with the applicable generic and horizontal environmental standards and contains the additional details relevant for the above mentioned products. This part of EN 50598 applies to the components of a motor system as defined in EN 50XXX 1.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda EN 50598 določa postopke in zahteve za vpeljavo okoljsko ozaveščenih principov projektiranja izdelkov, za vrednotenje zmogljivosti okoljsko primernih zasnov in za poročanje o možnih vplivih na okolje motorno gnanih sistemov, motornih zaganjalnikov in močnostne elektronike (npr. celoviti pogonski moduli, CMD), ki se uporabljajo v motorno gnanih aplikacijah (motorskih pogonih) nizke napetosti (manj od 1000 V) in v razponu moči od 0,12 kW do 1000 kW, med celotnim življenjskim ciklom. Opredeljuje vsebino za dva različna tipa okoljske deklaracije: – osnovno različico, okoljsko deklaracijo tipa II z osnovnimi podatki in kvalitativnimi izjavami glede okoljsko primernih zasnov, kot so določene v standardu EN ISO 14021 – polno različico, okoljsko deklaracijo tipa III, kot je določena v standardu EN ISO 14025, vključno s kvalitativno overdnotenimi možnimi vplivi na okolje. Tako so pravila za kategorije proizvodov [PCR] za komponente motornih sistemov vključena za zagotavljanje usklajene metodologije za ocenjevanje življenjskega cikla. Ta del standarda EN 50598 je usklajen z ustreznimi splošnimi in horizontalnimi okoljskimi standardi ter vsebuje dodatne podrobnosti, ki so relevantne za zgoraj omenjene proizvode. Ta del standarda EN 50598 se uporablja za komponente motornih sistemov, opredeljenih v standardu EN 50XXX 1.

Najbolje prodajani standardi