SIST EN 14462:2015

Oznaka standarda: SIST EN 14462:2015
Koda projekta: 00271052
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades 2 and 3
Naslov (slovenski): Naprave za površinsko obdelavo - Preskusni postopek za merjenje hrupa naprav za površinsko obdelavo, vključno z dodajnimi in odvzemnimi napravami - Razreda točnosti 2 in 3
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14462:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 17.140.20 25.220.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-05
Referenčna oznaka: EN 14462:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies standardised conditions for the determination, declaration and verification of airborne noise emission of the following surface treatment equipment: - machinery for cleaning and pre-treatment of industrial item surfaces (see EN 12921-1, EN 12921-2, EN 12921-3, EN 12921-4); - machinery for the supply and/or circulation of coating materials under pressure (see EN 12621, EN 12757-1); - atomising and spraying equipment for coating materials (see EN 1953, EN 50050-1, EN 50050-2, EN 50050-3, EN 50059, EN 50176, EN 50177, EN 50348); - coating plants (see EN 12215, EN 12581, EN 12981, EN 13355, EN 50223); - dryers, ovens and evaporating equipment (see EN 1539); - thermal cleaning plants (incinerators) for exhaust gas from surface treatment plants (see EN 12753); - dry-ice blasting equipment. For the above surface treatment machinery, this European Standard gives provisions for the determination of - emission sound pressure levels at workstations and/or other specified positions and - sound power levels. This European Standard specifies noise emission measurement methods, installation/mounting and operation conditions that shall be used for the test. The use of this document ensures the reproducibility of the determination of the noise emission characteristics within specified limits determined by the grade of accuracy of the basic noise emission measurement method used (see Clauses 4 and 5). Noise emission measurement methods allowed by this document are engineering methods (grade 2) and survey methods (grade 3). This European Standard does not apply to machines not explicitly listed in the scope - plating machinery, - plasma surface treatment machinery, - printing, paper converting and paper making machinery and auxiliary equipment (see EN 13023), - abrasive blasting machinery see EN 1265.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa standardizirane pogoje za določanje, objavljanje in preverjanje emisij hrupa naprav za površinsko obdelavo: – strojev za čiščenje in predobdelavo industrijskih površin (glej standarde EN 12921-1, EN 12921-2, EN 12921-3, EN 12921-4); – strojev za oskrbo in/ali širjenje premaznih materialov s pomočjo tlaka (glej standarda EN 12621, EN 12757-1); – pršilne in škropilne opreme za premazne materiale (glej standarde EN 1953, EN 50050-1, EN 50050-2, EN 50050-3, EN 50059, EN 50176, EN 50177, EN 50348); – premaznih naprav (glej standarde EN 12215, EN 12581, EN 12981, EN 13355, EN 50223); – sušilnikov, peči in hlapilne opreme (glej standard EN 1539); – termalnih čistilnih naprav (sežigalnic) za izpušne pline iz naprav za površinsko obdelavo (glej standard EN 12753); – opreme za čiščenje s suhim ledom. Za zgoraj navedene stroje za površinsko obdelavo vsebuje ta evropski standard določbe za določanje – emisij ravni hrupa na delovnih postajah in/ali drugih določenih mestih ter – ravni zvočne moči. Ta evropski standard določa postopke za merjenje emisij hrupa, zahteve za namestitev/montažo in pogoje delovanja, ki jih je treba uporabiti za preskus. Uporaba tega dokumenta zagotavlja ponovljivost določanja značilnosti emisij hrupa v določenih mejah, ki jih določa razred točnosti uporabljene osnovne metode merjenja emisij hrupa (glej točki 4 in 5). Metode merjenja emisij hrupa, ki jih dovoljuje ta dokument, so inženirske metode (razred 2) in metode raziskovanja (razred 3). Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, ki niso izrecno navedeni: – stroji za galvaniziranje, – stroji za površinsko obdelavo s plazmo, – stroji za tiskanje, predelavo papirja in izdelavo papirja ter pomožna oprema (glej standard EN 13023), – abrazivni čistilni stroji (glej standard EN 1265).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14462:2005+A1:2009 - Naprave za površinsko obdelavo - Postopek merjenja hrupnosti naprav za površinsko obdelavo, vključno z dodajnimi in odvzemnimi napravami - Razreda točnosti 2 in 3 01-maj-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi