SIST EN 13637:2015

Oznaka standarda: SIST EN 13637:2015
Koda projekta: 00033480
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods
Naslov (slovenski): Stavbno okovje - Električno krmiljeni sistemi izhodov za evakuacijske poti - Zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13637:2015 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISTP - Stavbno pohištvo
ICS: 13.200 91.190
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Področje projekta (angleško): This European standard specifies requirements for the manufacture; performance and testing of electrically controlled exit systems, designed for use on escape routes. These systems consist of at least the following elements:- Initiating element for requesting the release of electrical locking element in order to exit;- Electrical locking element for securing an exit door;- Electrical controlling element for supplying, connecting and controlling electrical locking element and initiating element. In addition, these electrically controlled exit systems can include time delay and/or denied exit mode. This European Standard covers electrically controlled exit systems placed on the market as a complete unit (e.g. mortise lock, lever handle, keeper, initiating element, electrical locking element, electrical controlling element, etc.). The components are tested as a single product. This European Standard covers electrically controlled exit systems which are either manufactured and placed on the market in their entirety by one manufacturer or assembled from sub-assemblies produced by more than one manufacturer and subsequently placed on the market as a kit in a single transaction. The suitability of an electrically controlled exit system for use on fire/smoke resisting door assemblies is determined by fire performance tests conducted in addition to the performance tests required by this European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za proizvodnjo, delovanje in preskušanje električno krmiljenih sistemov izhodov, načrtovanih za uporabo za evakuacijske poti. Ti sistemi zajemajo vsaj naslednje elemente: – sprožilni element za zahtevanje sprostitve električnega zaklepnega elementa za izhod; – električni zaklepni element za zaklepanje izstopnih vrat; – električni krmilni element za napajanje, povezavo in krmiljenje električnega zaklepnega elementa ter sprožilnega elementa. Poleg tega lahko ti električno krmiljeni sistemi izhodov zajemajo časovno zakasnitev in/ali način zavrnjenega izhoda. Ta evropski standard obravnava električno krmiljene sisteme izhodov, ki so na trgu dostopni kot zaključena enota (npr. stavbna ključavnica, kljuka, vratar, sprožilni element, električni zaklepni element, električni krmilni element itd.). Komponente se preskusijo kot en sam izdelek. Ta evropski standard obravnava električno krmiljene sisteme izhodov, ki jih v celoti proizvede in da na trg en proizvajalec ali pa so sestavljeni iz podsestavov, ki jih je proizvedlo več proizvajalcev, pozneje pa se na trg dajo kot komplet v enem samem poslu. Ustreznost električno krmiljenega sistema izhoda za uporabo pri sestavih požarnih ali dimnih vrat se določi s preskusi delovanja med požarom, ki se izvajajo poleg preskusov delovanja, opredeljenih v tem evropskem standardu.

Najbolje prodajani standardi